De Volksbank logo de volksbank

Aandeelhoudersvergadering van 21 april 2021

Op 21 april 2021 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van de Volksbank plaatsgevonden. Naast de vaststelling van de jaarrekening over 2020 heeft NLFI tijdens de AVvA ingestemd met het voorstel van de Volksbank om een dividend van € 104 miljoen uit te keren ten laste van het resultaat over 2020. Op de aanbeveling van de ECB zal, gegeven de huidige onzekerheid rondom het coronavirus, de uitbetaling niet eerder plaatsvinden dan 1 oktober 2021.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

NLFI heeft ingestemd met een uitbetaling per 22 april 2021 van een deelbedrag van € 20 miljoen van de tijdens de AVvA in 2020 vastgestelde dividenduitkering over het boekjaar 2019 van € 165 miljoen. Het resterende bedrag van € 145 miljoen zal niet eerder worden uitbetaald dan op 1 oktober 2021.

Tevens zijn, conform het rooster van aftreden, vandaag de zittingstermijnen van Monika Milz en Sonja Barendregt-Roojers als commissaris verstreken. Beide commissarissen hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming.

Monika Milz is op 1 november 2013 gestart als commissaris bij SNS REAAL N.V., vervolgens op 30 september 2015 benoemd als commissaris bij de Volksbank en herbenoemd op 20 april 2017. Daarmee was Monika twee termijnen als commissaris bij de Volksbank in functie. De Corporate Governance Code die door de Volksbank wordt toegepast gaat uit van twee benoemingstermijnen. Sonja Barendregt-Roojers was commissaris bij de Volksbank sinds 1 september 2017 en daarmee één termijn in functie.

De procedure voor de invulling van de vacante posities binnen de Raad van Commissarissen, inclusief die van voorzitter, loopt. De Volksbank zal hierover later mededelingen doen.

De Raad van Commissarissen van de Volksbank bestaat met ingang van vandaag uit Jan van Rutte (voorzitter), Aloys Kregting en Jos van Lange.

Deel dit artikel

Actueel