De Volksbank logo de volksbank

"Zeg niet alleen wat je doet, doe ook wat je zegt"

De Jonge Klimaatbeweging geeft jongeren een stem in het klimaatdebat. En jongeren vinden het hoog tijd dat de financiële sector haar verantwoordelijkheid neemt om het klimaatprobleem te helpen oplossen. Bestuurslid Jai Tjin-A-Ton over deze oproep aan banken om in actie te komen.

Still Jai

"Banken investeren veel geld. In onze ogen gebeurt dit nog te weinig vanuit een goed doordachte langetermijnvisie. Hoe ziet Nederland eruit in 2030, en in 2050? Wat betekent dit voor bedrijven, dorpen en steden, voor de samenleving, voor Nederland? En hoe kun je daar als bank aan bijdragen? Zo'n visie vraagt om grondig onderzoek, zorgvuldige analyses.

Vaak noemen banken de klimaatdoelen wel, maar ze lijken vaak nog geen onderdeel van hun strategie. En als dat wel zo is, zouden wij graag zien wat er gebeurt om ze te bereiken. Oftewel, zeg niet alleen wat je doet, maar doe ook wat je zegt. Initieer concrete projecten, stel belangrijke milestones vast. En kies de juiste partners om je langetermijnvisie waar te maken.

Behalve geld, kunnen banken ook hun kennis investeren. Stimuleer medewerkers om hun specialisme buiten de bank te delen, met jongeren én volwassenen. Wanneer krijg ik voor het eerst wat te horen over beleggen, over het kopen van een huis, over sparen, je pensioen? Banken zouden hierin wat ons betreft meer proactief kunnen zijn."

“Initieer concrete projecten, stel belangrijke milestones vast.” Jai Tjin-A-Ton Bestuurslid Jonge Klimaatbeweging

"Onze Jonge Klimaatagenda geeft doelen op vijf thema's - wonen, werken, mobiliteit, voeding en onderwijs. Waarom zou je er als bank niet een of meer uitkiezen om daar het verschil te maken? Daarbij zouden banken meer nu hun maatschappelijke rol kunnen pakken. Want als je geld beschikbaar stelt, kun je ook eisen stellen.

Besluit bijvoorbeeld om alleen te investeren in groene startups. Kies voor innovatieve projecten die Nederland helpen verduurzamen. Breng die naar buiten, en ga erover in gesprek, zodat je van elkaar kunt leren en groeien. Wij willen als jongeren in ieder geval graag aan die tafel zitten. Het gaat tenslotte om onze toekomst."

Deel dit artikel