Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

SNS Bank rapporteert over eerste halfjaar 2015 nettowinst exclusief incidentele posten van € 197 miljoen

De halfjaarcijfers 2015 zijn 27 augustus gepresenteerd. SNS Bank behaalde een nettowinst exclusief incidentele posten van € 197 miljoen.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Commerciële ontwikkelingen eerste halfjaar 2015

 • SNS Bank verwelkomt 131.000 nieuwe klanten
 • Algehele verbetering van klanttevredenheidsniveaus
 • Nieuwe hypotheekproductie stijgt tot € 0,9 miljard (+34%); marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken licht hoger op 3,8%
 • Marktaandeel particuliere hypotheken gebaseerd op totale portefeuille licht gedaald tot 7,1%, als gevolg van hogere aflossingen
 • Particuliere spaartegoeden stijgen tot € 37,3 miljard (+5%); marktaandeel particuliere spaartegoeden stabiel op 10,7%

Financiële resultaten eerste halfjaar 2015

 • Hogere nettowinst exclusief incidentele posten van € 197 miljoen
  (eerste halfjaar 2014: € 154 miljoen), geholpen door een hogere
  rentemarge en lagere bijzondere waardeverminderingen op leningen
 • Gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 12,9% (eerste halfjaar van 2014: 11,4%)
 • Fors hogere nettowinst van € 244 miljoen (eerste halfjaar 2014: €
  111 miljoen), onder invloed van eenmalige baten als gevolg van positieve
  reële waardeveranderingen van hypotheken en daaraan verbonden derivaten
 • Licht hogere gecorrigeerde efficiencyratio van 46,6%, als gevolg van stijging in operationele lasten
 • Verbetering kredietkwaliteit particuliere hypotheekportefeuille:
  duidelijke daling in leningen met een betalingsachterstand en lagere
  nieuwe instroom van leningen in default

Kapitaalratio's 30 juni 2015

 • Stand-alone Tier 1-kernkapitaalratio van 20,4%, een stijging ten opzichte van ultimo 2014 (18,3%)
 • Stijging stand-alone leverageratio tot 4,3% (ultimo 2014: 3,8%)

Tier 1-kernkapitaalratio op prudentieel geconsolideerde basis lager op 14,1% (ultimo 2014: 15,6%) als gevolg van verwerking boekverlies bij SNS REAAL op verkoop VIVAT Verzekeringen.

Ontvlechting SNS REAAL en overdracht SNS Bank aan Nederlandse Staat

 • Ontvlechtingsproces SNS Bank, VIVAT Verzekeringen en SNS REAAL in laatste fase
 • Verwachte overdracht SNS Bank aan Nederlandse Staat door SNS REAAL

Deel dit artikel

Actueel