Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Resultaten over het eerste halfjaar 2023

De Volksbank presenteert de resultaten over het eerste halfjaar 2023.

500 1900x670halfjaarresultatennewsroom 10000

Vooruitgang in onze strategie om de klantrelatie te versterken en onze maatschappelijke impact te vergroten

 • Sterke klantrelatie: stijging aantal actieve multiklanten naar 1.126.000 (eind 2022: 1.087.000); klantgewogen Net Promoter Score omhoog naar 0 (eind 2022: -1)
 • Positieve impact op de maatschappij: verbetering klimaatneutrale balans tot 66% (eind 2022: 62%), met name door de aankoop van meer klimaatobligaties en investeringen in hernieuwbare energieprojecten


Groei hypotheekportefeuille, mkb-leningen en AuM; particulier spaargeld stabiel

 • Toename particuliere hypotheekportefeuille naar € 48,5 miljard (eind 2022: € 48,3 miljard). Daling nieuwe hypotheekproductie tot € 2,2 miljard (1HJ22: € 4,3 miljard) in een krimpende markt als gevolg van hogere rentetarieven
 • Solide groei mkb-leningen met € 78 miljoen (1HJ22: € 145 miljoen) naar € 1.163 miljoen
 • Particulier spaargeld stabiel op € 44,5 miljard, dankzij een stabiel en gediversifieerd klantenbestand
 • Assets under management (AuM) met € 0,3 miljard omhoog naar € 4,2 miljard, voornamelijk door aantrekkende aandelenkoersen


Sterke stijging nettowinst door hogere totale baten in een gunstige rente-omgeving

 • Nettowinst met € 153 miljoen omhoog naar € 248 miljoen; rendement op eigen vermogen van 13,6% (1HJ22: 5,5%)
 • Totale baten 59% hoger op € 735 miljoen. Netto rentebaten 78% hoger, dankzij stijgende rentetarieven met een positief effect op rentemarges op onze verplichtingen. Inkomsten uit provisies en beheervergoedingen met 38% omhoog; daling overige baten met 40% vanwege een forse winst op swaptions in de eerste helft van 2022
 • Stijging operationele lasten met 20% naar € 389 miljoen, voornamelijk als gevolg van investeringen met betrekking tot klantintegriteit, regelgeving voor banken en het IT-fundament, ter ondersteuning van onze doelstelling om op operationeel vlak robuuster en veerkrachtiger te worden
 • Daling bijzondere waardeverminderingen naar € 8 miljoen (1HJ22: € 11 miljoen); kredietwaardigheid leningenportefeuille bleef solide


Kapitaalpositie onveranderd robuust met kapitaalratio’s boven onze minimumdoelstellingen

 • Tier 1-kernkapitaalratio vrijwel stabiel op 20,4% (end 2022: 20,3%), waarbij de impact van hogere risicogewogen activa teniet werd gedaan door een toename in Tier 1-kernkapitaal
 • Leverage ratio hoger op 4,8% (eind 2022: 4,7%), als gevolg van de toename in Tier 1-kernkapitaal


Naar aanleiding van een toezichtsonderzoek heeft De Nederlandsche Bank (DNB) geconstateerd dat de Volksbank de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering onvoldoende heeft vastgesteld en beoordeeld

 • DNB heeft geconcludeerd dat de Volksbank in overtreding is van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en een instructie opgelegd om onze systematische integriteitsrisicoanalyse uiterlijk per 1 april 2024 te verbeteren
 • DNB heeft tevens haar voornemen aangekondigd een procedure te starten om een bestuurlijke boete op te leggen

Martijn Gribnau, voorzitter van het Executive Committee van de Volksbank


“In de eerste helft van 2023 zijn we doorgegaan met het uitvoeren van onze strategie ‘2021-2025’. De klantrelatie van onze merken bleef sterk getuige de verdere toename in het aantal actieve multiklanten en de iets gestegen klanttevredenheidscijfers. In mei van dit jaar eindigden ASN Bank, RegioBank en SNS voor het tweede jaar op rij op de 1e, 2e en 3e plaats in het onderzoek naar klantvriendelijkste bank van Nederland. BLG Wonen bleef zich richten op het uitbreiden van haar distributiebereik en de dienstverlening aan onafhankelijke financieel adviseurs. En in het meest recente onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer scoorde de Volksbank het best, met een score van 9 uit 10 op zeven ESG thema’s.

We hebben sterke halfjaarresultaten geboekt, geholpen door de snelle stijging van de rentetarieven van de ECB, terwijl de eerste helft van 2022 nog werd beïnvloed door negatieve rentetarieven. Hierdoor stegen onze netto rentebaten sterk. Bovendien droeg de in 2022 geïntroduceerde vergoeding voor Basis Bankieren bij aan een aanhoudende stijging van inkomsten uit provisies en beheervergoedingen. Tegelijkertijd stegen de operationele lasten sterk als gevolg van hogere personeelskosten en initiatieven om de robuustheid van onze bedrijfsvoering te verbeteren, voornamelijk op het gebied van klantintegriteit en ons IT-fundament. Ondanks de lagere huizenprijzen, bleef de kwaliteit van onze hypotheekportefeuille hoog, wat zich uitte in lage bijzondere waardeverminderingen. Onder de streep resulteerde dit in een sterk gestegen nettowinst.

We betreuren het dat we niet in staat zijn geweest om met betrekking tot klantintegriteit geheel aan onze verantwoordelijkheid als poortwachter te voldoen en dat we op dit moment in overtreding zijn ten aanzien van bepaalde wettelijke verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. We stellen alles in het werk om de tekortkomingen binnen de door DNB opgelegde termijn te herstellen.

De continue verbetering van onze bedrijfsvoering is een belangrijk middel om de gewenste impact te creëren die we willen maken en dit zal in de komende perioden een belangrijk aandachtspunt blijven. Als gevolg hiervan zullen onze operationele lasten in de nabije toekomst op een hoog niveau blijven, daarmee deels de positieve invloed van hogere rentetarieven op onze totale baten tenietdoend. Al met al verwachten we over heel 2023 een substantieel hogere nettowinst. Ik heb er alle vertrouwen in dat we onze strategie, gericht op het toevoegen van waarde voor al onze stakeholders, met succes zullen uitvoeren.”


Lees meer op Resultaten & presentaties.

En volg de webcast:

Deel dit artikel

Actueel