Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Resultaten over 2023

De Volksbank presenteert de resultaten over 2023.

500 key visual jaarresultaten 2023 lr1 10000

Focus op de implementatie van onze strategie in een dynamische en onzekere marktomgeving

 • Sterke klantrelatie: stijging aantal actieve multi-klanten naar 1,164 miljoen (eind 2022: 1,087 miljoen); klantgewogen Net Promoter Score (-1) en Klantrelatiescore (53) stabiel
 • Positieve impact op de maatschappij: verbetering klimaatneutrale balans tot 75% (eind 2022: 62%) door de aankoop van meer klimaatobligaties en investeringen in hernieuwbare energieprojecten, en verbeterde datakwaliteit en geactualiseerde emissiefactoren

Groei particuliere hypotheken, mkb-leningen en beheerd vermogen; daling particulier spaargeld

 • Groei particuliere hypotheekportefeuille naar € 49,2 miljard (eind 2022: € 48,3 miljard). Daling nieuwe hypotheekproductie tot € 5,1 miljard (2022: € 7,4 miljard) in lijn met een krimpende markt
 • Stijging mkb-leningen met € 150 miljoen (2022: € 255 miljoen) naar € 1.235 miljoen
 • Particulier spaargeld lager op € 43,6 miljard (2022: € 44,5 miljard)
 • Stijging beheerd vermogen met € 0,3 miljard naar € 4,2 miljard door hogere aandelenmarkten

Sterke stijging nettowinst met name door hogere totale baten in een gunstige rente-omgeving

 • Nettowinst € 240 miljoen hoger op € 431 miljoen; rendement op eigen vermogen van 11,4% (2022: 5,2%)
 • Totale baten 47% hoger op € 1.414 miljoen. Stijging netto rentebaten met 53%, profiterend van hogere externe rentetarieven die onze marges op particuliere tegoeden positief beïnvloedden. Stijging netto provisies en beheervergoedingen met 25%, met name gedreven door hogere vergoedingen voor Basisbankieren
 • Stijging operationele lasten met 23% tot € 808 miljoen, als gevolg van looninflatie, een toename in het aantal medewerkers en investeringen in klantintegriteit, regelgeving voor banken en het IT-fundament ter ondersteuning van onze doelstelling om onze bedrijfsvoering robuuster en veerkrachtiger te maken
 • Daling bijzondere waardeverminderingen naar € 15 miljoen (2022: € 52 miljoen), waaraan bijna alle leningenportefeuilles bijdroegen; kredietwaardigheid van onze leningenportefeuille bleef solide

Kapitaalpositie robuust met kapitaalratio’s boven onze minimumdoelstellingen

 • Tier 1-kernkapitaalratio vrijwel ongewijzigd op 20,2% (eind 2022: 20,3%), doordat het effect van een stijging van het Tier 1-kernkapitaal teniet werd gedaan door hogere risicogewogen activa
 • Doelstelling voor Tier 1-kernkapitaalratio aangepast van tenminste 19% naar tenminste 17%, rekening houdend met de afgenomen onzekerheid over het effect van de implementatie van Basel IV
 • Leverage ratio hoger op 5,1% (eind 2022: 4,7%), als gevolg van de toename van het Tier 1-kernkapitaal en een lager balanstotaal
 • Voorgesteld dividend over 2023: € 164 miljoen (2022: € 90 miljoen), overeenkomend met een pay-out ratio van 40%


Martijn Gribnau, voorzitter van het Executive Committee van de Volksbank

"In 2023 hebben we onze strategie voor de periode 2021-2025 verder uitgevoerd in een dynamische en onzekere marktomgeving. De klantrelaties van onze merken bleven sterk, zoals blijkt uit een verdere toename van het aantal actieve multi-klanten. In mei 2023 stonden ASN Bank, RegioBank en SNS voor het tweede jaar op rij op 1, 2 en 3 in het onderzoek naar de 'klantvriendelijkste bank' van Nederland. En ik ben er trots op dat de Volksbank onlangs is opgenomen in de 2024 Top rated ESG companies lijst van Sustainalytics, gebaseerd op haar 2023 ESG risk rating score.

We hebben solide bedrijfsresultaten en uitstekende financiële resultaten behaald. Onze netto rentebaten stegen sterk, mede dankzij hogere rentetarieven van de ECB. Daarnaast droeg de invoering van Basis Bankieren in 2022 bij aan een verdere toename in provisies en beheervergoedingen. Tegelijkertijd leidden hogere personeelskosten en initiatieven om de robuustheid van onze bedrijfsvoering te verbeteren, met name op het gebied van klantintegriteit, regelgeving voor banken en ons IT-fundament, tot een sterke stijging van de operationele lasten. De kwaliteit van onze hypotheekportefeuille bleef onverminderd hoog, wat tot uiting kwam in lage bijzondere waardeverminderingen. Alles bijeengenomen resulteerde dit in een sterke stijging van de nettowinst.

In augustus 2023 hebben we aangekondigd dat De Nederlandsche Bank geconstateerd heeft dat de Volksbank de risico’s van witwassen, terrorismefinanciering en klantintegriteit onvoldoende heeft vastgesteld en beoordeeld. In antwoord hierop hebben we onze inspanningen om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen aanzienlijk opgevoerd. We verwachten te voldoen aan de door DNB opgelegde aanwijzing om onze systematische integriteitsrisicoanalyse te hebben verbeterd per 1 april 2024.

De komende periode blijven we prioriteit geven aan het verder verbeteren van de financiële en operationele robuustheid van onze bank, waarbij kostenbeheersing hoog op de agenda staat. Dit moet hand in hand gaan met de realisatie van onze strategie als bank met de sterkste klantrelatie en een bewezen maatschappelijke impact. Ik wil onze klanten bedanken voor hun vertrouwen in onze bank en onze medewerkers voor hun betrokkenheid en bijdrage aan de resultaten.”

Lees meer op Resultaten & presentaties.
En volg de webcast:
09:00 Pers
11:00 Analisten

Deel dit artikel

Actueel