Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Raad van Commissarissen van de Volksbank neemt afscheid van CFO

De Raad van Commissarissen (RvC) van de Volksbank heeft besloten om afscheid te gaan nemen van Pieter Veuger, Chief Financial Officer van de Volksbank. De RvC heeft NLFI, de aandeelhouder van de Volksbank, en de ondernemingsraad hierover geïnformeerd.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

De RvC concludeert dat een dynamiek tussen de directieleden bestaat die onvoldoende basis vormt voor een constructieve samenwerking. De raad betreurt de ontstane situatie, temeer omdat afscheid wordt genomen van een vakinhoudelijk competent directielid. De RvC hecht er aan te benadrukken dat er geen relatie is met de strategische richting van de bank. Tevens zijn geen financiële en of risicobeheersingsaspecten aan de orde.

De RvC onderzoekt op dit moment de toekomstige structuur en invulling van de directie, waarbij de nieuwe strategie 2021-2025 centraal staat.

Deel dit artikel

Actueel