Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank rapporteert over het eerste halfjaar 2018 een nettowinst van € 149 miljoen

Bankieren met de menselijke maat verder vormgegeven.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 10000

Commerciële ontwikkelingen

 • Nieuwe hypotheken: marktaandeel hypotheken hoger op 7,5% (2017: 6,8%); 12% stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 2,9 miljard (eerste halfjaar 2017: € 2,6 miljard)
 • Hypotheekportefeuille: stijging particuliere hypotheekportefeuille met € 880 miljoen tot € 46,7 miljard (eind 2017: € 45,9 miljard)
 • Betaalrekeningen: marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van 23% (2017: 20%); netto groei betaalrekeningklanten met 33.000 naar 1,44 miljoen
 • Sparen: stijging particuliere spaartegoeden met 2% tot € 37,7 miljard; marktaandeel 10,6% (2017: 10,7%)

Financiële resultaten

 • Resultaat: nettowinst van € 149 miljoen: daling ten opzichte van eerste halfjaar 2017 (€ 187 miljoen); lichte stijging ten opzichte van tweede halfjaar 2017 (€ 142 miljoen)
 • Baten: daling totale baten met € 49 miljoen tot € 480 miljoen, als gevolg van lagere gerealiseerde resultaten op vastrentende beleggingen (deze waren het eerste halfjaar van 2017 incidenteel hoog) en 4% lagere netto rentebaten; lichte stijging rentemarge en netto rentebaten (+2%) ten opzichte van tweede halfjaar 2017
 • Lasten: operationele lasten exclusief wettelijke heffingen € 1 miljoen hoger op € 272 miljoen; 6% daling ten opzichte van tweede halfjaar 2017; impact efficiencymaatregelen en lagere niet-kredietrisico gerelateerde voorzieningen deels tenietgedaan door hogere lasten in verband met regelgeving, compliance en toegenomen commerciële activiteiten
 • Bijzondere waardeverminderingen: netto vrijval van voorzieningen voor leningen van € 16 miljoen (eerste halfjaar 2017: € 20 miljoen; tweede halfjaar 2017: € 4 miljoen) door verbeterde economische omstandigheden en vooruitzichten
 • Kapitaalpositie: de Tier 1-kernkapitaalratio bedroeg 34,3% (eind 2017: 34,1%) en de leverage ratio 5,2% (eind 2017: 5,5%)

Bankieren met de menselijke maat

Goede vooruitgang met initiatieven voor het optimaliseren van de gedeelde waarde:

 • Klant: verbetering klantgewogen Net Promoter Score tot 0 (eind 2017: -3)
 • Maatschappij: 33% klimaatneutrale balans (eind 2017: 27%); introductie van de Barometer Financiële Onbezorgdheid en van een doelstelling op het gebied van financiële weerbaarheid
 • Werknemer: daling medewerker Net Promoter Score tot -14 (eind 2017: -2); betrokkenheid en bevlogenheid stabiel op respectievelijk 7,7 en 7,4
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 8,5% bij een doelstelling van 8% (eerste halfjaar 2017: 10,5%)

Webcast press
Analyst webcast

Deel dit artikel

Actueel