Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Besluiten genomen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Volksbank 2024

Op 22 mei 2024 heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) van de Volksbank N.V. (de Volksbank) plaatsgevonden.

500 kapitaaluitkering kantoor utrecht website 2 10000

Tijdens de AVvA heeft aandeelhouder NLFI de jaarrekening over 2023 vastgesteld en decharge verleend aan de leden van de Executive Board en de Raad van Commissarissen voor de uitvoering van hun verantwoordelijkheden in 2023. Ook heeft NLFI ingestemd met het voorstel van de Volksbank om een dividend van € 164 miljoen uit te keren ten laste van het resultaat over 2023.

Ernst & Young Accountants LLP is herbenoemd als externe accountant voor 2024 en 2025.

Tevens is tijdens de AVvA Roland Boekhout benoemd als lid van de Executive Board van de Volksbank voor een periode van 4 jaar eindigend op de AVvA van 2028. Hij gaat de functie van Chief Executive Officer vervullen.

Tijdens de AVvA bedankten het Executive Committee en de Raad van Commissarissen Martijn Gribnau, wiens termijn als CEO aan het einde van de vergadering afliep, voor zijn passie en inspanningen om de bank de afgelopen vier jaar vooruit te helpen.

Deel dit artikel

Actueel