Duurzaam wonen

Klimaatneutraal wonen vormt het speerpunt in onze duurzaamheidsambitie binnen ons manifest. Onze bankbalans bestaat grotendeels uit hypotheken, vandaar dat wij het als onze maatschappelijke taak zien hierin het verschil te maken en klanten te stimuleren hun woning energieneutraal te maken.

Duurzaam wonen

Onze bankbalans bestaat grotendeels uit (particuliere) hypotheken. Wij zijn ons bewust van de impact van het woongedrag op het klimaat en het milieu. De Volksbank wil daarom een bijdrage leveren aan duurzame woningen voor particuliere wooneigenaren. Vanuit ons manifest willen we gaan sturen op het verminderen van de CO2-uitstoot van onze hypotheekportefeuille en op het bevorderen van duurzaam wonen bij onze klanten.

Video niet beschikbaar

Je kunt deze video alleen op onze website bekijken als je de cookies hebt geaccepteerd. Of bekijk de video op YouTube
Of kijk deze video op youtube.com


Jaarlijks meten wij de verhouding van energielabels binnen onze hypotheekportefeuille en de hoeveelheid CO2-uitstoot die door de portefeuille wordt veroorzaakt. In 2016 bleek hieruit dat 24,5% van de woningen die wij financieren in de categorie A of B valt. In de andere categorieën C t/m G is nog veel verbetering mogelijk, bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen of de opwekking van duurzame energie door middel van zonnepanelen.

Energielabels binnen onze hypotheekportefeuille

Om de CO2-uitstoot van de woningen van onze klanten omlaag te brengen hebben wij diverse activiteiten ontwikkeld:

  • SNS, BLG Wonen en RegioBank werken aan het betrekken van
    hypotheekadviseurs bij Duurzaam Wonen door het ontwikkelen van ondersteunende diensten voor hypotheekadviseurs en financieringsvormen.
  • SNS, BLG Wonen en RegioBank werken aan het benaderen van
    hypotheekklanten via de adviseur, campagnes en klantacties om de klant te informeren over Duurzaam Wonen en te stimuleren om energiebesparende maatregelen aan de woning te treffen.
  • De Volksbank zoekt actief (lokale) samenwerkingen met partners, stakeholders en netwerken om te werken aan het reduceren van CO2-uitstoot van de hypothekenportefeuille.
  • SNS, BLG Wonen en RegioBank verlenen extra hypothecaire kredieten voor energiezuinige woningen en nul-op-de-meter woningen.
  • ASN Bank heeft € 50 miljoen van het Nationaal Energiebespaarfonds (in totaal € 300 miljoen) gefinancierd voor het verstrekken van goedkope energiebespaarleningen aan particuliere huizenbezitters.

Duurzaam woonvisie 

De bankmerken van de Volksbank (SNS, BLG Wonen, RegioBank en de ASN Bank) hebben een gezamenlijke visie op duurzaam wonen geschreven. Dit beleidsstuk beschrijft hoe de merken een bijdrage willen leveren aan zowel sociaal als groen wonen in Nederland. De visie is het gezamenlijk vertrekpunt voor hypothecaire financieringen en dienstverlening aan onze particuliere klanten.