De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank en het klimaat

De Volksbank heeft als doel gesteld om uiterlijk in 2030 een klimaatneutrale bankbalans te hebben. ASN Bank gaat zelfs een stapje verder en heeft als doel gesteld om uiterlijk in 2030 met al haar financieringen en beleggingen netto klimaatpositief te zijn.

Onze bankmerken voor duurzaamheid asn bank min

Sinds 2015 meten we de klimaatimpact van al onze beleggingen en kredietportefeuilles. Het resultaat van die meting wordt weergegeven in een CO2-balans. We hebben een klimaatneutrale balans wanneer we met onze gehele bankbalans evenveel uitstoot verminderen of zelfs uit de lucht nemen (CO2-winst) als veroorzaken (CO2-verlies).

Door bedrijven uit te sluiten die direct te maken hebben met de winning en verbranding van fossiele brandstoffen en te investeren in duurzame alternatieven, stimuleren wij de energietransitie. Daarnaast stimuleren wij deze transitie door het verminderen van energieverbruik, bijvoorbeeld door het verduurzamen van woningen maar ook door de opzet van ons eigen Green Bond Framework.

Klimaatactieplan

In december 2022 publiceerden wij ons klimaatactieplan. De doelstelling van dit plan is om in 2050, of eerder indien mogelijk, een net zero bankbalans te bereiken. Net zero betekent dat de uitstoot van broeikasgassen van de bankbalans, door bijvoorbeeld het woongedrag van onze hypotheekklanten, zo dicht mogelijk bij nul wordt gebracht. We verwachten dat we deze uitstoot niet volledig naar nul kunnen brengen, waardoor de resterende uitstoot uit de atmosfeer moet worden geabsorbeerd, bijvoorbeeld door het financieren van projecten die broeikasgassen uit de atmosfeer absorberen, zoals regeneratieve landbouw of biobased projecten.

Uitstoot en vermeden uitstoot berekenen we al middels de doelstelling klimaatneutrale balans. Net zero gaat een stapje verder, de resterende uitstoot moet uit de lucht gehaald worden middels het absorberen van uitstoot.

PCAF en Science Based Targets

In 2015 heeft ASN Bank samen met 10 andere Nederlandse financiële instellingen het Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF) opgericht. Het doel van het partnership is om samen de methoden om klimaatimpact van investeringen en financieringen te meten en verder te ontwikkelen. Anno 2023 zijn meer dan 420 financiële instellingen wereldwijd aangesloten.

Aanvullend aan PCAF heeft de Volksbank in 2022 als eerste bank in Nederland goedgekeurde Science Based Targets (SBTs). De SBTs zijn aanvullend op onze benadering van een klimaatneutrale balans; ze geven aan hoe snel en in welke mate we de CO2e-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering en de gefinancierde CO2e-uitstoot van onze belangrijkste portefeuilles moeten terugdringen. Deze ambitieuze doelstellingen helpen ons om onze uitstoot binnen de volgens het Parijsakkoord afgesproken temperatuurstijging van maximaal 1,5 graden Celsius af te bouwen.

Duurzame interne bedrijfvoering

Ook onze eigen bedrijfsvoering draagt bij aan de verduurzaming van de bank én daarmee aan de doelstelling op klimaat.

Om in 2030 klimaatneutraal te zijn moet de uitstoot naar beneden en het elektrificeren van de leasevloot is daarbij een hulpmiddel. Daarom hebben wij ten doel hebben gesteld om het leasewagenpark 100% elektrisch te krijgen zodat we hier maximaal aan kunnen bijdragen.

Verder focussen we ons vanuit het facilitaire bedrijf en Inkoop op circulaire processen zodat we intern ook in de toekomst een duurzame bedrijfsvoering hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de circulaire SNS winkels waar de gebruikte materialen geschikt zijn gemaakt voor recycling en vanwege de flexibiliteit van de inrichting deze langer mee dan gebruikelijk.

We compenseren onze rest CO2-uitstoot als gevolg van de interne bedrijfsvoering door de aanschaf van CO2-credits.

Deel dit artikel