De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank en het klimaat

De Volksbank heeft als doel gesteld om uiterlijk in 2030 een klimaatneutrale bankbalans te hebben. ASN Bank gaat zelfs een stapje verder en heeft als doel gesteld om uiterlijk in 2030 met al haar financieringen en beleggingen netto klimaatpositief te zijn.

Sinds 2015 meten we de klimaatimpact van al onze beleggingen en kredietportefeuilles. Het resultaat van die meting wordt weergegeven in een CO2-balans. We hebben een klimaatneutrale balans wanneer we met onze gehele bankbalans evenveel uitstoot veroorzaken (CO2-verlies) als vermijden, verminderen of zelfs uit de lucht nemen (CO2-winst).

Door bedrijven uit te sluiten die direct te maken hebben met de winning en verbranding van fossiele brandstoffen en te investeren in duurzame alternatieven, stimuleren wij de energietransitie. Daarnaast stimuleren wij deze transitie door het verminderen van energieverbruik, bijvoorbeeld door het verduurzamen van woningen maar ook door de opzet van ons eigen Green Bond Framework (bekijk een video over Green Bonds onderaan de pagina).

Duurzame interne bedrijfsvoering

Ook onze eigen bedrijfsvoering draagt bij aan de verduurzaming van de bank én daarmee aan de doelstelling op klimaat.

Om in 2030 klimaatneutraal te zijn moet de uitstoot naar beneden en het elektrificeren van de leasevloot is daarbij een hulpmiddel. Daarom hebben wij ten doel hebben gesteld om het leasewagenpark 100% elektrisch te krijgen zodat we hier maximaal aan kunnen bijdragen.

Verder focussen we ons vanuit het facilitaire bedrijf en Inkoop op circulaire processen zodat we intern ook in de toekomst een duurzame bedrijfsvoering hebben. Een voorbeeld hiervan zijn de circulaire SNS winkels waar de gebruikte materialen geschikt zijn gemaakt voor recycling en vanwege de flexibiliteit van de inrichting deze langer mee dan gebruikelijk.

We compenseren onze rest CO2-uitstoot als gevolg van de interne bedrijfsvoering door de aanschaf van CO2-credits.

Deel dit artikel