De Volksbank logo de volksbank

Duurzaam wonen

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering vormt het speerpunt in onze duurzaamheidsambitie. De bankbalans van de Volksbank bestaat grotendeels uit particuliere hypotheken. Wij zijn ons bewust van de impact van het woongedrag op het klimaat. De Volksbank wil daarom een bijdrage leveren aan duurzame woningen voor particuliere wooneigenaren. Vanuit ons manifest sturen wij op het verminderen van de CO2-uitstoot van onze hypotheekportefeuille en op het bevorderen van duurzaam wonen bij onze klanten.


Onze visie op duurzaam wonen

Voor ons betekent duurzaam wonen, goed wonen. Nu én in de toekomst. Goed wonen is een basisvoorwaarde voor geluk en welzijn. Het betekent dat je een huis hebt dat past bij je wensen, financiële situatie en levensfase. Een goede woning is comfortabel, veilig en staat in een fijne omgeving. Het is een fundament voor je eigen toekomst en voor die van toekomstige generaties.

Een belangrijk onderdeel van duurzaam wonen is groen wonen. Wonen met bewustzijn van duurzaam materiaalgebruik en de energetische prestatie van de woning. Wij geloven dat we hieraan een bijdrage kunnen leveren door te focussen op het verduurzamen van de woning- en bouwsector en op duurzame woonoplossingen voor particuliere woningeigenaren. Onze visie is het gezamenlijk vertrekpunt voor hypothecaire financieringen en dienstverlening aan onze particuliere klanten.

Duurzame producten en diensten

Duurzaam wonen in een energiezuinige woning heeft meerdere voordelen. Je woont comfortabel zonder tocht of koude voeten. Je energierekening daalt. En vaak stijgt de waarde van je woning. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van CO2-uitstoot in Nederland.

De Volksbank geeft met haar merken uitvoering aan duurzaam wonen op verschillende manieren. Ten eerste via onze financieel adviseurs. Zij wijzen klanten actief op diverse maatregelen en financieringsmogelijkheden. Ook worden onze klanten proactief benaderd met een divers aanbod. Dit aanbod maken wij mogelijk in samenwerking met verschillende partners. Dit doen wij door producten en diensten aan te bieden die het best aansluiten op de persoonlijke situatie van onze klanten.

De Volksbank werkt continu aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten met betrekking tot verduurzaming. Zo’n proces start met de ideefase. Vaak ontstaat een idee vanuit een vraag of een probleem. Hiervoor stellen we hypotheses op die we testen. Door middel van testen en aanpassen krijgen we een steeds duidelijker zicht op de gewenste invulling van een product of dienst. Wanneer we dit scherp hebben start de ontwikkelfase. Afhankelijk van het type product stemmen we intern binnen verschillende afdelingen af en wordt vanuit verschillende expertise naar het product gekeken. Tijdens de ontwikkelfase wordt ook de (financiële) haalbaarheid van het product onderzocht. Na de ontwikkelfase start de realisatiefase waarin het product daadwerkelijk wordt gebouwd. Die bouw is vaak in een minimale vorm (MVP). Hiermee proberen we de investering beperkt te houden. Deze vorm testen we wederom en met de lering die we hieruit trekken, kunnen we het product finaliseren. Als laatste wordt een marketing- en communicatieplan geschreven om het product te introduceren in de markt.

Financiële dienstverlening

De hypotheekadviseurs van onze merken geven een goed hypotheekadvies dat over meer gaat dan alleen de hypotheek. Het gaat over alle aspecten die relevant zijn voor goed wonen. Ons doel is om mensen zo goed mogelijk te begeleiden in het vinden van de optimale woonoplossing. Voor onze financieel- en klantadviseurs hebben wij verschillende mogelijkheden ontwikkeld om kennis over energiezuinig wonen te vergroten. De basiskennis is beschikbaar via een e-learning en webinar. Met kennissessies en leer-van-elkaar sessies delen adviseurs kennis en best practices. Om daarbij zoveel mogelijk te ondersteunen hebben wij een gesprekstool ontwikkeld en duurzame woonoplossingen zoveel als mogelijk in bestaande software en adviesrapporten geïntegreerd.

Product- en dienstverlening duurzaam wonen

Energiebesparende maatregelen kunnen helpen om woonlasten te verlagen. Veelal worden deze maatregelen met spaargeld voldaan. Wanneer klanten onvoldoende middelen hebben, of eigen middelen niet willen inzetten, bieden wij aantrekkelijke financieringsproducten. En daarnaast helpen wij om de terugverdientijd zo aantrekkelijk mogelijk te maken, door naast onze eigen producten, ook hulp en inzicht te bieden in subsidies en fiscale regelingen.

ASN hypotheek

Bij ASN Bank kunnen klanten die hun woning energiezuinig willen maken een Duurzaam Wonen leningdeel sluiten tegen een aantrekkelijk tarief. Bij het sluiten van dit leningdeel ontvangt de klant eveneens korting over de hypotheeklening. Klik hier voor meer informatie.

Energiebespaar Budget

Bij alle merken van de Volksbank kunnen klanten tot 106% van de waarde van de woning na verbouwing financieren. De 6% extra financiering is in te zetten voor energiebesparende maatregelen. Ook als je nog niet weet welke maatregelen je precies wilt treffen, kun je dit budget reserveren.

Persoonlijke Lening Duurzaamheid

SNS biedt klanten die energiebesparende maatregelen niet met spaargeld of via de hypotheek willen financieren een persoonlijke lening. Deze lening is alleen in te zetten voor verduurzamingsmaatregelen en kan hierdoor tegen aantrekkelijk tarief worden aangeboden. Klik hier voor meer informatie.

Energiebespaar Lening

Via het Nationaal Energie Fonds kan speciaal voor energiebesparende maatregelen de Energiebespaar lening worden gesloten. Deze lening wordt mede mogelijk gemaakt door financiering via ASN Bank. Voor meer informatie klik hier.

Zonnepanelen lease

Voor klanten die graag de overstap willen maken naar zonne-energie van eigen dak, maar waarbij de investering hen tegenhoudt, bieden wij huur van zonnepanelen. Hiermee bespaar je direct op je energiekosten. ASN Groenprojectenfonds maakt deze manier van financieren mogelijk voor klanten.

Naast bovenstaande producten ontwikkelen wij continu nieuwe producten en proposities met als doel klanten te helpen en ontzorgen bij het energiezuinig maken van de woning. Deze nieuwe producten worden voor introductie beoordeeld door het Product Approval Review Committee. Hierdoor voldoen onze producten altijd aan wet- en regelgeving en aan onze missie bankieren met de menselijke maat.

Partnerships duurzaam wonen

We willen een bank zijn die dicht bij de mensen staat. Dit betekent dat de Volksbank er bewust voor kiest om onze lokale aanwezigheid te handhaven. Zo zijn we altijd dichtbij om vragen over de hypotheek of energiebesparende maatregelen op een persoonlijke manier te beantwoorden. Dit doen wij graag in samenwerking met gerenommeerde partijen zoals Milieu Centraal, Natuur&Milieu en Nationale Duurzame Huizenroute. Maar ook in samenwerking met lokale partijen en gemeenten.

De Volksbank is met haar merken hoofdpartner van Slimwoner. Een energiebesparingsplatform van Natuur&Milieu. Ook zijn wij hoofdpartner van de Duurzame Huizenroute. Speciaal voor klanten organiseren wij thematours waarbij bewoners hun woning openstellen om praktijkervaring over verduurzaming te delen.

En komen klanten er even niet uit? Dan bieden wij in samenwerking met energiebespaaradviseurs van Susteen een woningopname tegen gereduceerd tarief.

Lees hierover meer op de webpagina’s van onze merken SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen.

Duurzaam wonen en de klimaatneutrale balans

Bovenstaande initiatieven ontwikkelen wij om een bijdrage te leveren aan het energiezuinig maken van de woningvoorraad in Nederland. Hiermee wil de Volksbank een bijdrage leveren aan het klimaatakkoord en tegelijk aan onze doelstelling klimaatneutrale balans 2030.

Op dit moment wordt de uitstoot van de hypotheekportefeuille ingeschat aan de hand van de voorlopige en definitieve energielabels van de gefinancierde woningen. Het gemiddelde energielabel van onze hypotheekportefeuille is energielabel D. De voortgang op de verbetering van de energielabels wordt ieder kwartaal gemonitord en is opgenomen in kwartaalrapportages.

Van onze klanten heeft 26% een woning met energielabel A of B. De energielabels worden vastgelegd in ons softwaresysteem. Een beter energielabel hoeft niet automatisch te betekenen dat het energiegebruik, en de CO2-uitstoot van de woning, omlaag gaat. Daarom willen we op basis van werkelijke energieverbruiksdata de CO2-uitstoot van de hypotheekportefeuille berekenen. Hiervoor ontvangen wij data op portefeuilleniveau van het CBS en afzonderlijke netbeheerders.

Deel dit artikel