Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank publiceert eerste verslag ‘Principles for Responsible Banking’

In 2019 heeft de Volksbank samen met circa 130 collega-banken vanuit de hele wereld zich gecommitteerd aan de Principles for Responsible Banking. Dit is een initiatief van de Verenigde Naties dat banken stimuleert hun positieve bijdragen aan de maatschappij en het milieu te versterken en de negatieve invloeden te verminderen. Maandag 22 maart publiceerden we ons eerste verslag met onze eerste analyses en plannen die wij hebben om bij te dragen aan een betere wereld.

PRB website rapport def

In het verslag komt naar voren dat we op sommige punten al flink op weg zijn, op andere kunnen we zeker nog stappen zetten. Onze nieuwe strategie ‘Van belofte naar impact’ biedt hiervoor volop perspectief en geeft ook richting. Denk aan ons streven naar een maatschappij waarin mensen in een gezond klimaat kunnen leven, wonen en werken en het realiseren van een klimaatneutrale balans in 2030.

Martijn Gribnau, directievoorzitter van de Volksbank, zei hierover:

“Wij zijn momenteel bezig met de uitvoering van onze nieuwe strategische doelen. Dit houdt in dat wij op dit moment specifieke, tastbare en uitvoerbare doelstellingen aan het definiëren zijn. Het is onze bedoeling deze verder af te stemmen op het verminderen van onze negatieve effecten op het milieu, de samenleving en het versterken van onze positieve effecten. Wij zijn vastbesloten om de lat hoger te leggen [...] onder meer door nieuwe concepten, methodologieën en monitoringtechnieken te ontwikkelen. Daarnaast zullen wij meer medewerkers en andere belanghebbenden betrekken bij de uitvoering van alle zes de principes.”

De 220 banken die de VN-Principes voor verantwoord bankieren inmiddels hebben ondertekend, zeggen onder andere toe dat ze de bedrijfsstrategie afstemmen op de behoeftes van individuen en de maatschappij, zoals verwoord in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en het Klimaatakkoord van Parijs. Samen vertegenwoordigen de ondertekenaars meer dan een derde van de wereldwijde bankensector.

Meer informatie over de Principles for Responsible Banking

Deel dit artikel