Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Rooster van aftreden

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen. Bij benoeming of herbenoeming wordt rekening gehouden met de profielschets van de Raad van Commissarissen, het functioneren van de betrokkene, de zittingstermijn en overige te bepalen criteria.

Naam

1e benoeming

1e herbenoeming

Uiterlijk aftreden tijdens de eerste AVvA in

Gerard van Olphen13-08-20212025
Jeanine Helthuis21-09-20212025
Petra van Hoeken21-09-2021
2025
Aloys Kregting24-08-201821-04-20222026
Jos van Lange
01-05-201821-04-20222026