De Volksbank logo de volksbank

Rooster van aftreden

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar, die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen. Bij benoeming of herbenoeming wordt rekening gehouden met de profielschets van de Raad van Commissarissen, het functioneren van de betrokkene, de zittingstermijn en overige te bepalen criteria.

Naam

1e benoeming

1e herbenoeming

Uiterlijk aftreden op 1e AVvA na

Jan van Rutte

01-11-13

19-04-18

19-04-2021

Jos van Lange

01-05-18

01-05-2022

Aloys Kregting

24-08-18

01-05-2022

1Jan van Rutte zal in principe aftreden op 19 april 2022. Indien in 2022 een algemene vergadering plaatsvindt tussen 1 april 2022 en 1 mei 2022 dan zal Jan van Rutte op de datum van die algemene vergadering aftreden.

2 Jos van Lange en Aloys Kregting zullen beiden uiterlijk aftreden tijdens de eerste AVvA in 2022.