De Volksbank logo de volksbank

Halfjaarresultaten 2020

De Volksbank toont in de Covid-19 crisis een robuuste vooruitgang op haar Gedeelde waarde-ambitie; toenemende waardering voor onze missie ‘bankieren met de menselijke maat’.

Halfjaarresultaten 2020

Ontwikkeling Gedeelde waarde-scores:

 • Klant: klantgewogen Net Promoter Score naar hoogste score ooit; +5 (eind 2019: 0)
 • Maatschappij: 48% klimaatneutrale balans (eind 2019: 44%); Barometer Financiële Onbezorgdheid licht hoger op 51% (eind 2019: 48%)
 • Medewerker: KPI 'Oprechte aandacht' van 7,9 (eind 2019: 7,7)
 • Aandeelhouder: rendement op eigen vermogen van 6,2% (2019: 7,7%), gebaseerd op een sterke kapitaalpositie

Groei betaalrekeningklanten, hypotheekportefeuille en spaargeld

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 38.000 tot 1,6 miljoen; marktaandeel nieuwe betaalrekeningen van circa 20%
 • Stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 3,0 miljard (eerste helft van 2019: € 2,8 miljard); marktaandeel nieuwe hypotheken lager op 5,6% (2019: 6,1%)
 • Toename particulier spaargeld met € 2,1 miljard tot € 40,5 miljard; marktaandeel sparen gelijk op 10,4%

Daling nettowinst naar € 106 miljoen, gedreven door hogere bijzondere waardeverminderingen gerelateerd aan de Covid-19 crisis

 • Nettowinst van € 106 miljoen, 31% lager ten opzichte van de eerste helft van 2019 (€ 154 miljoen)
 • Lichte stijging totale baten tot € 480 miljoen (eerste helft van 2019: € 471 miljoen) dankzij hogere provisies en treasury-resultaten; daling rentemarge tot 1,35% (eerste helft van 2019: 1,40%)
 • Stijging operationele lasten exclusief wettelijke heffingen naar € 268 miljoen (eerste helft van 2019: € 255 miljoen), gedreven door hogere advieskosten en een hogere positieve herwaarderingspost van € 7 miljoen in de eerste helft van 2019
 • Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa van € 45 miljoen (eerste helft van 2019: een terugneming van € 13 miljoen), gedreven door pessimistischer economische toekomstscenario’s als gevolg van de COVID-19 crisis

Kapitaalpositie onverminderd sterk

 • Stijging Tier 1-kernkapitaalratio tot 33,8% (eind 2019: 32,6%); leverage ratio 5,0% (eind 2019: 5,1%)
 • Succesvolle plaatsing van € 500 miljoen aan groene Tier 2 obligaties op 15 juli 2020

Maurice Oostendorp, bestuursvoorzitter van de Volksbank: “Geconfronteerd met de Covid-19 crisis heeft de Volksbank zich in het eerste halfjaar ingespannen om haar klanten waar mogelijk te helpen en de continuïteit van haar dienstverlening te waarborgen. We hebben gemerkt dat klanten dit op prijs stellen. De inzet van onze medewerkers is fantastisch geweest.

De impact van de Covid-19 crisis op de baten en operationele lasten was in het eerste halfjaar beperkt. Wel hebben we uit voorzorg een forse voorziening getroffen voor met name onze hypotheekportefeuille, rekening houdend met pessimistischer economische toekomstscenario’s. We hebben vol overtuiging en met succes ons streven om als maatschappelijke bank waarde te creëren voor onze klanten, de maatschappij, medewerkers en aandeelhouder voortgezet. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.”

Halfjaarresultaten 2020

Deel dit artikel

Actueel