Waar wij ons hard voor maken

Verantwoord ondernemen is voor de Volksbank ‘core business’. Als maatschappelijke bank streven wij naar een financieel gezond leven voor alle mensen in Nederland. Daarom zetten wij in op financiële weerbaarheid en werken we aan vernieuwing en structurele oplossingen op maatschappelijk vlak. Daarbij hebben we ons concrete doelen gesteld. Bovendien is ons streven om in 2030 een klimaatneutrale bank te zijn.

Leiderschap

Onze visie op bankieren met de menselijke maat en de strategische keuzes die daarbij horen.

Financiële weerbaarheid

Mensen moeten zelf de baas zijn over hun inkomsten en uitgaven. We willen hen een onbezorgd financieel leven laten leiden.

Organisatie

Wat betekent onze missie voor onze manier van werken?

Educatie

Jong geleerd is oud gedaan: het is belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd leren omgaan met geld.

Data & Privacy

Jouw gegevens, jij bepaalt: klanten hebben zelf de regie op hun gegevens en we maken hen bewust van hun privacy.

Actueel