SNS Bank N.V.
SNS Bank N.V.

Verantwoord ondernemen

Duurzaamheid

SNS Bank N.V. en de ASN Bank koplopers

Woensdag 26 oktober heeft in Rotterdam de Nationale Klimaattop plaatsgevonden. Nederlandse banken maakten de balans op van het Klimaatstatement dat ze vorig jaar in aanloop naar de grote internationale klimaatconferentie in Parijs naar buiten brachten. SNS Bank N.V. en ASN Bank bleken daarbij tot de koplopers in de Nederlandse financiële sector te behoren. Ook ondertekenden ze een convenant om duurzaam consumentengedrag te stimuleren.

Onderzoek

Nieuw onderzoek Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer heeft vanwege de vele incidenten en negatieve berichtgeving over de veiligheid en rechten van werknemers, zoals bijvoorbeeld de ramp in de kledingfabriek in Bangladesh in 2013, juist deze sectoren uitgekozen voor het onderzoek. De ASN Bank, SNS Bank N.V. en Triodos scoren goed omdat zij kledingbedrijven oproepen om zich aan te sluiten bij het Bangladesh Veiligheidsakkoord en daarmee bij te dragen aan een fonds ter compensatie van slachtoffers en hun families.

Duurzaamheid

Een meetlat voor onze klimaatimpact

Tien Nederlandse financiële instellingen richten het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) op. Het doel is om samen de methoden om de klimaatimpact van hun investeringen en financieringen te meten, verder te ontwikkelen.

verantwoord investeren

Mensgericht, maatschappelijk en duurzaam investeren

materialiteitbepaling

Onze rapportageprioriteiten in één oogopslag

stakeholderdialoog

9

We onderscheiden 9 groepen stakeholders

lidmaatschappen

Bekijk onze lidmaatschappen en verdragen

Anita de Horde

Programmamanager

Laura van Heeswijk

Adviseur Verslaglegging & VO