De Volksbank logo de volksbank

Dubbelinterview in Bank|Wereld over mensvriendelijke algoritmes en tools

Innovatiemanagers Bas de Jong en Marcel van Nistelrooij vertellen aan Bank|Wereld hoe de Volksbank technologieën inzet die bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijke rol

Bas de Jong: “We denken goed na over onze maatschappelijke rol en proberen vanuit innovatie een voorlopersrol te vervullen in het bankieren en innoveren met de menselijke maat.” De inzet van digitale kanalen en technologische ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, kunnen zaken als het aanvragen van een hypotheek versnellen, maar vragen extra aandacht voor die menselijke maat.

Eerlijke algoritmes

Marcel van Nistelrooij, licht toe dat de Volksbank een werkgroep Fair Algoritmes heeft. “We willen waarborgen dat het bankieren met de menselijke maat ook in een digitale wereld overeind blijft. We spreken met andere maatschappelijke partijen en experts om onze visie op algoritmes aan te scherpen.” Ook in de visie op het gebruik van data en het delen daarvan is die menselijke maat richtinggevend.

Voorbeelden van tools

Een van de innovaties die inspelen op mensgericht bankieren is de Toeslagchecker in de Sl!m app. Om klanten financieel gezond te houden, geeft deze functie een signaal af als er mogelijk onterecht toeslagen ontvangen worden. Een andere nieuwe functie in Sl!m is Mijn budget. Deze tool geeft inzicht in te verwachten inkomsten en uitgaven, zodat klanten zien wat er vrij te besteden is.

“We willen waarborgen dat het bankieren met de menselijke maat ook in een digitale wereld overeind blijft”

Deel dit artikel