De Volksbank logo de volksbank

Digitale identiteit: veilig en betrouwbaar zelf gegevens delen

Wij denken en doen mee in het programma Regie op Gegevens. Samen met de overheid, maatschappelijke partijen, bedrijven en start-ups. We werken aan een breed maatschappelijk gedragen oplossing die je helpt om al je data veilig en goed te beheren.

Regie op gegevens innovatie website blog

Als ik regie heb op mijn gegevens, wat kan ik dan?

Jouw gegevens bij overheden en organisaties zelf kunnen inzien, wijzigen, delen en/of verwijderen: dat vatten we samen als ‘regie op je gegevens hebben’. Regie op gegevens gaat ervan uit dat je waar dat mogelijk is zelf je privacy kunt beheren of je gegevens kunt gebruiken, bijvoorbeeld door ze te delen met een andere organisatie.

Bekijk de video

Welke gegevens?

Regie hebben op je gegevens kan over allerlei verschillende gegevens gaan. Denk aan gegevens uit de basisregistraties van de overheid, gezondheidsgegevens, persoonlijke gegevens van jou of je onderneming of gegevens van private organisaties. Denk ook aan data over telecommunicatie, verkeer, financiën of gegevens die zijn gecreëerd door het internet- of je wifigebruik. Of bijvoorbeeld gegevens die je auto genereert, van Internet of Things systemen (IoT) of ‘wearables’ die je gebruikt.

Hoe regie op je gegevens kan helpen

Overlijden

Een overlijden heeft veel emotionele impact. En er moet ook heel veel geregeld worden. Het is fijn als veel daarvan digitaal kan. Zoals een officieel overlijdensbericht delen met de verzekeringsmaatschappij om verzekeringen stop te zetten. Of met kranten, tijdschriften en andere partijen om abonnementen te beëindigen. Dat scheelt een hoop administratieve rompslomp in een toch al zware periode.

Verhuizen

Bij een verhuizing naar een sociale huurwoning vraagt de woningcorporatie je om een inkomensverklaring voor de sociale inkomenstoets. Dat moet je nu eerst opvragen bij de Belastingdienst en daarna delen met de woningcorporatie. Op deze inkomensverklaring staan ook allerlei gegevens die niet relevant zijn voor de inkomenstoets.

Het zou makkelijk zijn als je digitaal toestemming kan geven om specifieke gevalideerde gegevens te delen of dit zelf rechtstreeks kan doen. Ook is het handig als je je adreswijziging in de basisadministratie makkelijk kunt delen met organisaties en instanties die belangrijk voor je zijn. Dat scheelt veel tijd die je nu kunt gebruiken voor het verhuizen zelf.

Een huis kopen

Momenteel moeten (potentiële) kopers op veel verschillende plekken dezelfde gegevens verstrekken (zoals een kopie van je paspoort of een werkgeversverklaring) om hun financiering te regelen. Het zou handig zijn als je veel van deze gegevens kunt delen met behoud van privacy van je persoonsgegevens. Om zo het proces van een huis kopen en de financiering te versnellen.

Geboorte

Bij een geboorte doen de ouders aangifte van hun kind bij de gemeente. Het zou veel efficiënter zijn als je digitaal aangifte doet. Gewoon vanaf de bank. Je hebt al een nieuw leven waar je je handen vol aan hebt. Ook is het prettig als je informatie uit de dossiers van de verloskundige en kraamhulp kunt delen met de huisarts of andere zorgprofessionals.

3 handelingen

Het programma Regie op Gegevens voor Mijn digitale identiteit en Mijn Data onderkent 3 regiehandelingen:

  1. Inzien: iedere persoon heeft in beginsel het recht om bij iedere organisatie die gegevens over hem of haar registreert die gegevens in te zien.
  2. Veranderen: iedere persoon heeft het recht om organisaties te verzoeken gegevens te wijzigen, de verwerking daarvan te beperken of te verwijderen.
  3. Delen: iedere persoon heeft in de regel het recht zelf te bepalen wie gebruik mag maken van zijn of haar gegevens en voor welk doel. Daarnaast heeft ieder persoon het recht om aan te geven wie gegevens mag inzien en aan wie de gegevens mogen worden verzonden.

3 Horizonnen

Regie Op Gegevens gebruikt het ‘Three Horizons’ model van International Futures Forum. Dit model creëert een denkkader om diverse ontwikkelingen rond ‘regie’ op je gegevens in te plaatsen. Het helpt om de transitie zichtbaar te maken wanneer we gaan denken vanuit het individu dat regie heeft over zijn gegevens.

  1. Horizon 1 – Digital kopie van een gegeven beschikbaar
  2. Horizon 2 – Gegevens realtime digitaal toegankelijk en deelbaar via API-koppelingen op verzoek van persoon
  3. Horizon 3 – Gegevens digitaal in beheer bij de persoon zelf met een attest/verificatie van een (bevoegde) instantie
Regieopgegevens horizonnen 1024x724
Bron: Digitaloverheid.nl

De rol van de Volksbank

De Volksbank denkt en doet mee in het programma Regie op Gegevens. Samen met de overheid, maatschappelijk partijen, bedrijven en start-ups. Deze samenwerking is essentieel om een breed maatschappelijk gedragen oplossing te realiseren. Eentje die je helpt om al je data veilig en goed te beheren.

Deelname Hackaton Regie op Gegevens

De Volksbank heeft samen met de start-up Schluss afgelopen jaar deelgenomen aan de hackathon van Regie op Gegevens in Den Haag. Daar hebben we de tweede prijs gewonnen voor het concept: wie voert er regie over jouw gegevens als jij dat (even) niet meer kan (bv: ongeval of overlijden).

De prijs was budget voor een pilot, waarin het concept wordt uitgewerkt tot een werkend prototype en wordt gevalideerd met gebruikers.

Voortgang pilot

Er zijn inmiddels 3 brainstorms geweest met de Overheid, de Koninklijke Notariële Bond, Banken en Schluss over hoe we dit concept stapsgewijs kunnen realiseren Daaruit is een Plan van Aanpak gekomen voor het realiseren van een werkende proefopstelling op de DigiCampus van de overheid. In de tweede helft van dit jaar gaan we ermee aan de slag. En zullen we daar ook meer over vertellen.

Deel dit artikel