Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Financiële onbezorgdheid maakt gelukkiger dan meer vrienden

Barometer Financiële Onbezorgdheid: 34% Nederlanders bezorgd over eigen financiën

VB 01085 1920

Het belang van financiële onbezorgdheid is groot. Zo kent het een sterkere samenhang met geluk dan het inkomen zelf, maar bijvoorbeeld ook dan het aantal vrienden dat iemand zegt te hebben. Meer dan een derde van de Nederlanders is bezorgd over zijn of haar eigen financiële situatie. Dit blijkt uit de Barometer Financiële Onbezorgdheid van de Volksbank; een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek onder bijna 1.400 Nederlanders. De Volksbank onderzoekt de financiële onbezorgdheid in Nederland, omdat de bank streeft naar een financieel gezond leven voor alle mensen in Nederland.

Resultaten

Uit de barometer blijkt dat verschillende (persoons)kenmerken samenhangen met de mate van financiële bezorgdheid. Opleidingsniveau, hoogte van het inkomen, leeftijd, woonsituatie en geluksgevoel hebben een relatie met de financiële bezorgdheid van een persoon. Zo:

  • zijn lager opgeleiden financieel bezorgder (37%) dan mensen met een hoger opleidingsniveau (29%);
  • hebben mensen met een benedenmodaal inkomen (41%) meer financiële zorgen dan zij met een bovenmodaal inkomen (26%);
  • maken huurders zich meer zorgen om hun financiën (44%) dan woningeigenaren (30%);
  • maken Nederlanders boven de 66 jaar zich het minste zorgen om hun financiën (29%). Daar waar jonge mensen tussen 26 en 35 jaar, zich het meest zorgen maken (40%);
  • zijn mensen werkzaam in het hoger management (23%), in het leger (26%) of als docent en onderzoeker (27%) het minst financieel bezorgd.

Eenmalig is in de barometer ook de relatie van financiële bezorgdheid met geluk opgenomen. Hieruit blijkt dat financiële bezorgdheid sterk samenhangt met geluk. Dit bevestigt recent onderzoek uit de Verenigde Staten. De samenhang van financiële bezorgdheid met geluk is beduidend groter dan die van het daadwerkelijke inkomen of het aantal vrienden dat iemand zegt te hebben.

Waarom zijn Nederlanders financieel bezorgd?

De reden waarom Nederlanders financieel bezorgd zijn, hangt samen met vier psychologische factoren; financiële planning, gevoel van controle, zelfvertrouwen en vermijdingsgedrag. Het meest opvallend is het vermijdingsgedrag van Nederlanders. Eén op de vier vindt het vervelend om bankafschriften te openen of te bekijken. Daarnaast denkt bijna één op drie liever niet aan zijn of haar financiële situatie. Als het gaat om financiële planning, zijn Nederlanders vooral bezig met het hier en nu en niet met de toekomst. Eén op de drie respondenten geeft aan alleen bezig te zijn met wat nu betaald moet worden en vier op de tien zet geen geld opzij voor later. Een derde van de Nederlanders heeft het gevoel weinig controle te ervaren over hun financiële situatie. Eenzelfde groep heeft weinig vertrouwen in het eigen kunnen bij financiële problemen.

“Voor een land als Nederland is het eigenlijk ongelofelijk dat financiële bezorgdheid aan de orde van de dag is voor meer dan een op de drie mensen. Als maatschappelijke bank zien wij het als onze rol om naast onze klanten te staan en hen te helpen financieel onbezorgder te worden. Daarbij vinden wij het belangrijk om mensen zo persoonlijk mogelijk handreikingen te bieden om die financiële bezorgdheid te verminderen. De Barometer Financiële Onbezorgdheid biedt de inzichten om dit op een concrete manier aan te pakken. Dit doen we door onze dienstverlening hierop aan te sluiten en de samenwerking met partners aan te gaan,” zegt Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank.

Barometer Financiële Onbezorgdheid

De Barometer Financiële Onbezorgdheid is een wetenschappelijk gefundeerde meetmethode om de mate waarin Nederlanders financiële zorgen hebben in kaart te brengen. De barometer geeft daarnaast inzicht waarom men bezorgd of onbezorgd is en meet ook in hoeverre klanten merken dat de bank klaarstaat mochten ze financiële zorgen hebben. De Volksbank ontwikkelde de Barometer Financiële Onbezorgdheid samen met de Behavior Change Group (Radboud Universiteit Nijmegen), waarbij het Nibud betrokken was als adviseur. In januari 2018 heeft onderzoeksbureau GfK een eerste representatieve meting gehouden onder 1.371 respondenten van 18 jaar en ouder. De Volksbank toetst de barometer sinds maart 2018 maandelijks.

3287 fullimage barometer onbezorgdheid 1280x720

Deel dit artikel