De Volksbank logo de volksbank

PCAF Global: Nederlands klimaatinitiatief krijgt wereldwijd navolging

Vijftig internationale financiële instellingen hebben zich vandaag aangesloten bij het van oorsprong Nederlandse klimaatinitiatief “Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)”. Met 2,6 biljoen Euro aan beheerd vermogen hebben zij zich gecommitteerd om de klimaatimpact van hun portefeuille te berekenen en rapporteren. De PCAF-methode maakt de CO2-impact van de financiële sector zichtbaar.

PCAF logo

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en -uitvoerders, van Mongolië tot Ecuador en van Zuid-Afrika tot Canada vormen nu samen PCAF Global. Voor de komende drie jaar heeft het initiatief als doel om de broeikasgasemissieberekening van leningen en investeringen wereldwijd te standaardiseren en meer dan 100 financiële instellingen aan te laten sluiten.

ASN Bank initiatiefnemer
De oprichting van PCAF Global komt voort uit het PCAF Nederland initiatief uit 2015. Tijdens de klimaattop van Parijs nam ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, dit initiatief en sloten veertien Nederlandse financiële instellingen aan om de CO2-impact van hun balansen in kaart te brengen. Financials kunnen daar invloed op uitoefenen door de CO2-voetafdruk van ondernemingen mee te wegen bij hun investeringsbeslissingen en door in dialoog te gaan over de CO2-voetafdruk van ondernemingen waarin ze beleggen of die ze financieren. De PCAF-methodiek heeft uiteindelijk als doel portefeuilles te realiseren met een geringe CO2-impact, in overeenstemming met het klimaatverdrag van Parijs.

Arie Koornneef, directievoorzitter van ASN Bank: ‘Elke financiële instelling die de opwarming van het klimaat serieus neemt wil weten hoe haar financieringen en beleggingen bijdragen aan klimaatverandering. Waar heeft de instelling de grootste impact, zowel positief als negatief? Wat is het effect van het eigen klimaatbeleid? De methodiek die door het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is ontwikkeld kan op die vragen antwoord geven. Dat maakt het mogelijk effectieve strategieën te implementeren om de blootstelling aan klimaatrisico’s te verminderen en bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs. ASN Bank heeft in 2015 het initiatief genomen tot de oprichting van PCAF Nederland en is buitengewoon verheugd dat dit initiatief nu ook wereldwijd zo enthousiast navolging krijgt’.

PCAF Noord-Amerika
Eind 2018 besloot de Amalgamated Bank om PCAF ook in Noord-Amerika te starten. Een groep van twaalf Noord-Amerikaanse financiële instellingen heeft de afgelopen maanden samengewerkt om een Noord-Amerikaanse variant van de Nederlandse standaard te maken voor het berekenen van broeikasgasemissies van leningen en investeringen.

De lijst van alle wereldwijde deelnemers is te vinden op de website van PCAF.

Deel dit artikel