De Volksbank logo de volksbank

Wie is er bang voor de Boze Wolf? Wij niet

Data strategist Eelco van Dijk van de Volksbank leest in het Financieel Dagblad (29/11/2018) een artikel waar techreuzen als Amazon, Google en Facebook worden geschetst als hongerige datawolven die op het punt staan het betaalverkeer van banken over te nemen en alle geitjes in krijtstreep te verorberen.

En dat mede mogelijk gemaakt door de PSD2-wetgeving die vanuit Europa geïnitieerd is om meer concurrentie te krijgen in bankenland. Daarbij gaat het bij deze partijen om het verkrijgen van zoveel mogelijk data om daarmee vervolgens andere, lucratieve diensten af te zetten aan zakelijke partijen.

Maar het kan ook anders. Bankieren en betalen draait voor een groot gedeelte om vertrouwen. Vertrouwen in het systeem (jouw betaling moet op de juiste plek uitkomen), maar ook vertrouwen in de bank dat zij vertrouwelijk met klantgegevens omgaat en jouw gegevens alleen gebruikt voor datgene waar jij als klant behoefte aan hebt.

Op basis van jouw betalingen weet de bank immers hoe je woont, wat je salaris is, waar je boodschappen doet, hoe gezond je leeft en wat je hobby’s zijn. Met deze gegevens zijn 90 dagen tegenwoordig genoeg om iemand volledig te categoriseren. Klanten verwachten dat de bank die gegevens, net zoals die aloude spaargelden, veilig bewaren en met niemand deelt. Zodat jij nog rustig op die betalende datingsite kan zitten, zonder dat iemand anders dat weet.

Klanten vertrouwen ons al meer dan 200 jaar hun geld toe.

Wij vinden dat zij dit ook met hun persoonlijke data moeten kunnen. In dat kader hebben wij duidelijk kaders gesteld aan hoe wij, in deze snel veranderende financiële wereld, willen omgaan met Data & Privacy. Dat noemen wij onze Datavisie.

En we zijn er van overtuigd dat er in toenemende mate behoefte is aan een bank, een betrouwbare veilige haven voor consumenten die graag zorgvuldig met hun data omgaan. Eentje die data niet ziet als een nieuw verdienmodel, maar enkel gebruikt in functie van haar (maatschappelijke) doelstellingen. Voor ons is dat het realiseren van Financiële Onbezorgdheid voor onze klanten.

Hoe vertalen wij onze Datavisie vervolgens in de praktijk?

Met oog op de aanstaande PSD2-wetgeving hebben wij twee unieke stappen gezet. Ten eerste hebben wij een zogenaamde Hoofdschakelaar ingebouwd. Daarmee willen wij dat de klant heel bewust nadenkt over het delen van data. Om überhaupt data te kunnen delen met een derde partij, moet de klant altijd eerst de hoofdschakelaar omzetten. Om voor die extra bewustwording te zorgen staat de hoofdschakelaar daarom standaard uit. Tenzij de klant anders beslist. Ook als de klant zijn data niet langer meer wil delen is het simpelweg omzetten van de hoofdschakelaar genoeg.

Hoofdschakelaar en PSD2-keurmerk

Daarnaast ontwikkelen wij samen met onder meer Privacy First en andere partijen een PSD2-keurmerk. Bij mijn weten zijn we het eerste land dat hiermee bezig is. Het Privacy Keurmerk PSD2 informeert consumenten aan wie zij hun data kunnen toevertrouwen. Onder meer door te kijken hoe deze partijen met hun persoonlijke data omgaan en of dit bij een privacyvriendelijke benadering past. Klanten verwachten van hun bank dat deze hen helpt bij het in kaart brengen van risico’s. Ook daarom zetten wij ons in voor dit keurmerk.

Met zowel de Hoofdschakelaar als het PSD2-keurmerk laten we concreet zien hoe wij, met Data en Privacy invulling geven aan bankieren met de menselijke maat. Vanuit het besef dat een groeiende groep consumenten samen met ons inziet dat ongebreideld datagebruik ook z’n keerzijdes heeft. Gaat dat de Boze Wolf tegenhouden? Waarschijnlijk niet, maar iedereen weet ook dat de Boze Wolf uiteindelijk niet alle geitjes te pakken kreeg.

“Klanten verwachten dat de bank die gegevens, net zoals die aloude spaargelden, veilig bewaren en met niemand deelt” Eelco van Dijk Data strategist

Deel dit artikel