De Volksbank logo de volksbank

Profielschets RvC

Rekening houdend met de aard van de Volksbank, is de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen van de Volksbank als volgt: