De Volksbank logo de volksbank

Commissies

De onderstaande drie commissies bereiden de besluitvorming voor over de taken die aan hen zijn toegewezen en rapporteren aan de voltallige Raad:

Audit Commissie (AC)
De samenstelling van de AC is per 20 september 2021: Jos van Lange (voorzitter), Petra van Hoeken en Aloys Kregting. Naast de AC-leden wonen de voorzitter van de directie, de CFO, de secretaris, de directeur Audit en de externe accountant vergaderingen bij. De AC kan ook anderen uitnodigen voor een vergadering.

Risk & Compliance Commissie (R&CC)
De samenstelling van de R&CC is per 20 september 2021: Petra van Hoeken (voorzitter), Jeanine Helthuis en Jos van Lange. Naast de R&CC-leden wonen de voorzitter van de directie, de CRO, de secretaris, de directeur Audit en de directeur Compliance de R&CC vergaderingen bij. De R&CC kan ook anderen uitnodigen voor een vergadering.

Mens en Organisatie Commissie (MOCo)
De samenstelling van de MOCo is per 20 september 2021: Jeanine Helthuis (voorzitter), Aloys Kregting en Gerard van Olphen. Naast de MOCo-leden wonen de voorzitter van de directie, de directeur HR en de secretaris de vergaderingen bij. De MOCo kan ook anderen uitnodigen voor een vergadering.