De Volksbank logo de volksbank

Commissies

De onderstaande drie commissies bereiden de besluitvorming voor over de taken die aan hen zijn toegewezen en rapporteren aan de voltallige Raad:

Audit Commissie (AC)
De samenstelling van de AC is per 24 augustus 2018: Sonja Barendregt- Roojers (voorzitter), Aloys Kregting en Jos van Lange. Naast de AC-leden wonen de voorzitter van de directie, de CFO, de secretaris, de directeur Audit en de externe accountant vergaderingen bij. De AC kan ook anderen uitnodigen voor een vergadering. In 2018 vergaderde de AC zes keer.

Risk & Compliance Commissie (R&CC)
De samenstelling van de R&CC is per 1 mei 2018: Jos van Lange (voorzitter), Sonja Barendregt – Roojers en Monika Milz. Naast de leden wonen de voorzitter van de directie, de CRO, de secretaris, de directeur Audit en de directeur Compliance de R&CC vergaderingen bij. De R&CC kan ook anderen uitnodigen voor een vergadering. In 2018 vergaderde de R&CC vijf keer.

Mens en Organisatie Commissie (MOCo)
De samenstelling van de MOCo is per 24 augustus 2018: Monika Milz (voorzitter), Aloys Kregting en Jan van Rutte. De voorzitter van de directie, de directeur HR en de secretaris wonen de vergaderingen bij. De MOCo kan ook anderen uitnodigen voor een vergadering. In 2018 vergaderde de MOCo zes keer.