De Volksbank logo de volksbank

Petra van Hoeken

Lid RvC

Petra van Hoeken is op 20 september 2021 benoemd tot Lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. Petra is ook voorzitter van de R&CC Commissie en lid van de Audit Commissie. Haar benoemingstermijn loopt tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025.

Petra beschikt over uitgebreide bestuurlijke en bancaire ervaring bij Nederlandse en internationale banken. Petra van Hoeken was tot eind 2020 als Chief Risk Officer lid van de raad van bestuur van Intertrust Group (2019 – 2020). Daarvoor was zij als CRO lid van de Raad van Bestuur bij de Rabobank (2016 – 2019), waar Petra verantwoordelijk was voor Legal & Compliance en Riskmanagement van de Rabobank groep. Een vergelijkbare functie bekleedde zij daarvoor bij NIBC (2011 – 2016).

Daarnaast is zij:

  • Lid Raad van Toezicht Nordea / Lid Risk & Compliance Committee en lid Audit Committee
  • Lid Raad van Toezicht Nederlandse Waterschapsbank / Voorzitter Risk & Compliance Committee en lid Audit Committee
  • Lid Raad van Toezicht Oranje Fonds, lid Audit Commissie en lid Beleggingscommissie
  • Adviseur Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / voorzitter Kredietcommissie Garantie-Ondernemingsfinanciering-regeling (GO-regeling)
  • Lid Toetsingscommissie Donaties / Universiteit Leiden
  • Bestuurslid van de Stichting voor de holding and administration of shares under the RDS (Royal Dutch Shell) employee share plans

Petra begon haar loopbaan in 1986 bij ABN Amro waar zij, na verschillende internationale functies te hebben bekleed als CRO verantwoordelijk werd voor EMEA & Global Risk Management. Na de afsplitsing van ABN Amro vervulde zij dezelfde functie voor RBS.