De Volksbank logo de volksbank

Jos van Lange

Lid RvC

Jos van Lange (1956) is op 1 mei 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. en de Volksholding B.V. Zijn benoemingstermijn eindigt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2022. Jos is voorzitter van de Risico Commissie en lid van de Audit Commissie.

Daarnaast is hij:

  • Voorzitter Raad van Toezicht Zuyderland Medisch Centrum
  • Lid Raad van Commissarissen en Voorzitter Audit, Risk & Compliance Commissie Bouwinvest N.V.
  • Lid Raad van Toezicht en voorzitter Audit Commissie Tilburg University
  • Lid Beleggingsadviescommissie DELA

Jos was vanaf mei 2013 tot juli 2017 CEO van de Rabo Vastgoedgroep en vanaf december 2006 tot mei 2013 CFRO aldaar. Daarvoor heeft hij vanaf 1980 uiteenlopende functies vervuld binnen de Rabobank, zowel financiële- als business georiënteerde functies.

Hij heeft hierbij zowel als bestuurder en als toezichthouder brede ervaring opgedaan op het gebied van control, finance en risk management. Sinds zomer 2017 is hij actief als professioneel toezichthouder, adviseur en bestuurder.