De Volksbank logo de volksbank

Jos van Lange

Lid RvC

VB 00961 1920 Jos van Lange

Jos van Lange (1956) is op 1 mei 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. en is op 21 april 2022 herbenoemd. Zijn benoemingstermijn eindigt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2026. Jos is vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en tevens voorzitter van de Audit Commissie en lid van de Risk & Compliance Commissie.

Andere functies die Jos op 31 december 2022 bekleedt zijn:

  • Voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter Commissie Mens & Organisatie van Zuyderland Medisch Centrum
  • Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit, Risk & Compliance Committee van Bouwinvest N.V.
  • Lid van Stichtingsbestuur van Tilburg University en voorzitter van de Audit, Risk & Compliance Commissie
  • Lid van de Beleggingsadviescommissie DELA
  • Voorzitter stichting Landgoed Kasteel Geldrop

Jos was vanaf mei 2013 tot juli 2017 CEO van de Rabo Vastgoedgroep en vanaf december 2006 tot mei 2013 CFRO aldaar. Daarvoor heeft hij vanaf 1980 uiteenlopende functies vervuld binnen de Rabobank, zowel financiële- als business georiënteerde functies.

Hij heeft hierbij zowel als bestuurder en als toezichthouder brede ervaring opgedaan op het gebied van control, finance en risk management. Sinds zomer 2017 is hij actief als professioneel toezichthouder, adviseur en bestuurder.