Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Meldregeling klokkenluider de Volksbank

De Volksbank is verantwoordelijk voor een veilige en integere omgeving voor iedereen die bij of voor ons werkt. We doen er alles aan om misstanden te voorkomen. Dat neemt niet weg dat het helaas wel kan gebeuren. In zo’n geval vinden we het belangrijk dat je je veilig en beschermd voelt om een (vermoeden van een) misstand te melden. Ook als jij jouw identiteit niet bekend wilt maken.

Procedure voor melden van een misstand

We begrijpen dat het melden van misstanden best lastig kan zijn, maar voel je vooral vrij om dat wél te doen. Jouw melding helpt ons immers om zaken te verbeteren. Wanneer we weten wat er fout gaat, kunnen we er iets aan doen. Daarnaast helpt jouw melding ons als de Volksbank om een goede invulling te geven aan onze maatschappelijke rol en diverse (wettelijke) verplichtingen.

Een veilige en integere werkomgeving is niet alleen van belang voor onze organisatie en de mensen die er werken, maar uiteraard ook voor onze klanten en uiteindelijk voor de hele samenleving. Daarom leggen we je graag uit hoe je melding kunt maken van misstanden.

Wat kun je melden?

Bij misstanden kun je denken aan onder andere moedwillige overkreditering, schending van aanbestedingsregels, witwassen en terrorismefinanciering, belastingontduiking, ernstige milieu- of veiligheidsdelicten of valsheid in geschrifte door medewerkers van de Volksbank.

Onder misstanden verstaan we:

  • (vermoedens van) overtredingen van (interne) wet- en regelgeving met maatschappelijke impact.
  • schendingen of een gevaar voor schendingen van het Unierecht
VB 00408 1920

Wie kan er melden?

Iedereen die bij of voor de Volksbank werkt, heeft gewerkt of gaat werken kan een melding maken. Denk hierbij aan (ex-)werknemers (met of zonder een ambtelijke aanstelling), uitzendkrachten, gedetacheerden, zelfstandigen, vrijwilligers, stagiaires, sollicitanten, aandeelhouders, leden van de Executive Committee, leden van de Raad van Commissarissen, (onder)aannemers, zelfstandige adviseurs, leveranciers en iedereen onder hun toezicht, franchisenemers en medewerkers van franchisenemers.

VB 01588 1920

Waar kan je melden?

Je kunt melden via één van de Vertrouwenspersonen Integriteit. Onderaan deze pagina lees je meer over de Vertrouwenspersoon. Wie als Vertrouwenspersoon is aangewezen staat ook vermeld op !D (intranet).

VB 01134 1920

Hoe kan je melden?

Mondeling
Bel de Vertrouwenspersoon om een afspraak te maken. De afspraak kan op kantoor of op een externe locatie plaatsvinden. Tijdens deze afspraak kun je jouw melding met de Vertrouwenspersoon bespreken en krijg je informatie over de procedure.

Schriftelijk
Mail de vertrouwenspersoon. Ook hier geldt dat je jouw melding met de Vertrouwenspersoon kunt bespreken, waarbij hij/zij uitlegt, adviseert, informeert en eventueel doorverwijst.

VB 01584 1920

Wat is een Vertrouwenspersoon?

De Vertrouwenspersoon is werkzaam binnen de Volksbank en is een functionaris die als betrouwbaar wordt aangemerkt, goed weet wat de normen en waarden zijn binnen de Volksbank en als integer en fatsoenlijk gezien wordt.

VB 00404 1920

Bekijk hier de contactgegevens van onze Vertrouwenspersonen

Vind een Vertrouwenspersoon

Nl