De Volksbank logo de volksbank

Beloningen Identified Staff

Hier rapporteert de Volksbank over het beloningsbeleid voor het senior management van de Volksbank en stafleden die het risicoprofiel van de Volksbank materieel beïnvloeden. Voor 2015 rapporteerde de Volksbank (toen nog SNS Bank N.V.) in haar jaarverslag over het beloningsbeleid. Deze verslagen zijn te vinden onder Investeerders > Resultaten & presentaties.

Beloning directievoorzitter
De vaste beloning van Maurice Oostendorp als directievoorzitter van de Volksbank is € 410.021 (per 1 juli 2019: € 417.197) op jaarbasis. Hij heeft, evenals de overige leden van de directie, geen recht op een variabele beloning. Voor meer informatie over de beloning van de directievoorzitter verwijzen wij naar het meest actuele remuneratierapport hierboven. Het jaarsalaris en de overige afspraken zijn gemaakt in overleg met NLFI en het ministerie van Financiën.