De Volksbank logo de volksbank

Financiële weerbaarheid

Uiteindelijk zou iedereen moeten merken dat de bank er voor je is en naast je staat, ook als je financiële zorgen hebt.

VB 00848 1920
“financiële weerbaarheid is de lat waarlangs wij onze dienstverlening toetsen en verbeteren. Met als doel een financieel gezond leven voor alle mensen in Nederland”

Uiteindelijk zou iedereen moeten merken dat de bank er voor je is en naast je staat, ook als je financiële zorgen hebt. Bij de eerste meting, die marktonderzoeksbureau GfK recent voor ons uitvoerde onder 1.371 respondenten, gaf 40,1% van onze klanten aan dit al te merken. Ons eerste doel is dat dit in 2020 moet gelden voor meer dan de helft van de klanten van ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS.

Vaardigheden

Om de vaardigheden van kinderen te vergroten, bereikten wij het afgelopen jaar ruim 220.000 schoolkinderen met het financiële educatiepakket van Eurowijs. En wanneer klanten daar behoefte aan hebben, bieden wij hen budget- en jobcoaching aan.

Financiële positie

Het tweede deel van financiële weerbaarheid betreft de feitelijke financiële positie. Is die goed en volledig in beeld, heeft de klant voldoende (spaar)buffer, is er een structurele onbalans tussen inkomsten en uitgaven, hoe is het pensioen precies geregeld en is er sprake van problematische schulden? Om goed aan te sluiten op de financiële positie van de klant, besloot de Volksbank in 2017 bijvoorbeeld om geen gebruik meer te maken van incassobureaus als het gaat om vorderingen op klanten. Ook in moeilijke tijden willen we er immers voor onze klanten zijn en samen een oplossing vinden die past bij hun financiële positie.

Barometer Financiële Onbezorgdheid

Het derde onderdeel van financiële weerbaarheid is (financiële) bezorgdheid. Uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek van afgelopen zomer blijkt namelijk dat veel mensen zich wel financieel weerbaar voelen, maar zich tegelijk zorgen maken over hun financiële toekomst. Op basis hiervan hebben we samen met Behavior Change Group (Radboud Universiteit Nijmegen) de Barometer Financiële Onbezorgdheid ontwikkeld, waarbij het Nibud betrokken was als adviseur. De barometer geeft, naast de mate van financiële bezorgdheid, ook inzicht in de reden van bezorgdheid. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gebrek aan controle over de financiële situatie, gebrek aan financieel zelfvertrouwen of vermijdingsgedrag. Vanaf maart voeren we dit onderzoek maandelijks uit.

Via het inzicht dat wij met de barometer verkrijgen, kunnen wij de dienstverlening aan onze klanten verbeteren en hen handvatten geven om hun bezorgdheid te verminderen. We pakken hierin onze rol en staan naast de klant. Met als uiteindelijk doel een financieel gezond leven voor alle mensen in Nederland.

Maatschappelijke partijen

Financiële weerbaarheid is een groot en complex maatschappelijk vraagstuk. Wij zetten onze kennis en kunde over geldzaken en onze 200 jaar ervaring met de financiële behoeftes van mensen in om de financiële weerbaarheid van Nederland te vergroten. Dat kunnen en willen we niet alleen doen. Door samen op te trekken met andere maatschappelijke partijen bereiken we immers meer dan individueel. In het tweede kwartaal van 2018 organiseren wij een symposium over financiële weerbaarheid waar wij ons met wetenschappers, politici, opiniemakers en ervaringsdeskundigen buigen over de vraag: hoe maken we Nederland financieel weerbaar en onbezorgder?

Deel dit artikel