Naar inhoud
De Volksbank logo de volksbank

Feedback op ons duurzaamheidsbeleid?

De Volksbank stelt feedback op haar VO-activiteiten op prijs. Stakeholders kunnen bijvoorbeeld een klacht indienen over mogelijke negatieve effecten als gevolg van onze activiteiten. Als financiële instelling nemen wij de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van deze effecten op mensenrechten of het milieu in derde landen.

Procedure

We bevestigen de klacht binnen één week na ontvangst. In de drie daaropvolgende weken zullen we de klacht onderzoeken en deskundig advies inwinnen. We geven binnen een maand een eerste reactie op de klacht. Afhankelijk van het soort klacht, zullen we overwegen om samen met (juridische) experts en/of mediators een rol te spelen bij het vinden van een antwoord op de gestelde vragen.

Nationaal contactpunt

Als stakeholders een oplossing zoeken met betrekking tot de OESO-richtlijnen, adviseren wij hen contact op te nemen met het Nationale Contactpunt (NCP). Het NCP is uitgerust om specifieke gevallen af te handelen ten aanzien van activiteiten van Nederlandse multinationale ondernemingen in derde landen.

SER Bankovereenkomst

De Volksbank houdt zich aan de Bankovereenkomst inzake de mensenrechten. Het vinden van een oplossing is een onderwerp dat we bespreken met andere banken die deze overeenkomst hebben getekend. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zal een adviserend leerplatform opzetten om remediëringsdilemma's te bespreken. Meer informatie over dit onderwerp volgt in 2018.

Meer informatie, klachten of vragen met betrekking tot ons duurzaamheidsbeleid? Stuur een mail naar sustainability@asnbank.nl

Deel dit artikel