De Volksbank logo de volksbank

Beleidsdocumenten duurzaamheid

Ons duurzaamheidsbeleid staat in beleidsdocumenten. Deze bieden praktische handvatten waarmee wij beslissingen nemen over onze beleggingen, financieringen en bedrijfsvoering.

Photo 1450101499163 c8848c66ca85

De reikwijdte van het duurzaamheidsbeleid

ASN Bank behoort samen met SNS, BLG Wonen en RegioBank tot de Volksbank. Alle merken van de Volksbank volgen hetzelfde duurzaamheidsbeleid. ASN Bank is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling en invoering van dit beleid.

Beleidsdocumenten voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit

Voor elke pijler van het duurzaamheidsbeleid is een beleidsdocument. Dat geldt voor zowel mensenrechten, klimaat als biodiversiteit. Daarnaast hebben we beleid geformuleerd over sectoren en onderwerpen die wij belangrijk vinden, als aanvulling op het beleid van de drie duurzaamheidspijlers. Deze beleidsstukken zijn te vinden op de website van ASN Bank.

Transparant

De Volksbank vindt het belangrijk om transparant te zijn in haar activiteiten. Samen met de Nederlandse Vereniging van Banken hebben we daarom gewerkt aan een convenant om dat mogelijk te maken. Het NVB Transparantieprotocol zorgt er voor dat we op een eenduidige manier inzicht geven aan welke sectoren we geld uitlenen. Wij publiceren een lijst met de sectoren en bedragen zodat direct duidelijk is welke economische activiteiten we met onze financieringen mogelijk maken. Zo maken we als Volksbank het verschil en gaan we op weg naar een klimaat neutrale balans in 2030.

Deel dit artikel