De Volksbank logo de volksbank

Jeanine Helthuis

Lid RvC

Jeanine Helthuis is op 20 september 2021 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. Jeanine is ook voorzitter van de MOCo en lid van de R&CC. Haar benoemingstermijn loopt tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025.

Andere functies die Jeanine op 31 december 2022 bekleedt zijn:

  • Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van ProRail B.V. / lid van het Auditcomité, Selectie & Benoemingscomité en Remuneratiecomité

Jeanine heeft ruime bestuurlijke ervaring bij vooraanstaande Nederlandse dienstverleners waaronder ondernemingen actief in de banksector. Zij vervulde verschillende directieposities en senior managementfuncties bij diverse ondernemingen in de logistieke sector en in de financiële dienstverlening. Jeanine was eerder managing director bij Van Doorne (2021-2022). Daarvoor was zij algemeen directeur bij PC Uitvaart (2015 – 2020) en directievoorzitter Monuta (2009 – 2012). Tussen deze beide betrekkingen was zij gedurende 2013 – 2014 werkgroepvoorzitter van de Nederlandse Investeringsinstelling (NII). Daarnaast is zij vice-voorzitter van de RvC van ProRail en was zij tot mei 2021 lid van de RvC bij Van Lanschot Kempen.

Van 2006 – 2009 was Jeanine als CEO van de Retail Bank van Fortis lid van de Raad van Bestuur van Fortis Bank Nederland.Van 1991 – 2005 bekleedde zij diverse senior management posities bij KPN Jeanine startte haar loopbaan bij Nedlloyd.