De Volksbank logo de volksbank

Gerard van Olphen

Voorzitter RvC

Gerard van Olphen is op 13 augustus 2021 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. Zijn benoemingstermijn loopt tot de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2025.

Andere functies die Gerard op 31 december 2022 bekleedt zijn:

  • Lid van de Raad van Commissarissen van a.s.r. / lid van het Audit & Risk Committee en lid van het Nomination & ESG Committee
  • Lid van de Raad van Toezicht van de Hartstichting
  • Lid van de Signaleringsraad van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NBA)
  • Zelfstandig lid van de raad van bestuur van GP House B.V.

Gerard heeft brede bestuurlijke ervaring bij verschillende financiële instellingen die hun wortels hebben in de Nederlandse samenleving. Hij trad in het voorjaar van 2021 terug als bestuursvoorzitter van APG. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van SNS REAAL, en na de splitsing was hij kortstondig bestuursvoorzitter van verzekeraar Vivat, destijds verworven door Anbang. Eerder in zijn loopbaan was hij CFRO en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, CEO van NIBC Asset Management en lid van de Raad van Bestuur van NIB Capital. In de periode van 1991 tot 2001 bekleedde hij diverse beleidsbepalende functies bij SNS REAAL, waaronder die van CEO bij REAAL.