De Volksbank logo de volksbank

Aloys Kregting

Lid RvC

VB 00958 1920 Aloys Kregting

Aloys Kregting (1967) is op 24 augustus 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. en is op 21 april 2022 herbenoemd. Zijn benoemingstermijn eindigt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2026. Aloys is lid van de Audit Commissie en Mens en Organisatie Commissie (MOCo).

Andere functies die Aloys op 31 december 2022 bekleedt zijn:

  • Hoofd Global Enabling Services ASML
  • Lid raad van toezicht Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC)