De Volksbank logo de volksbank

Aloys Kregting

Lid RvC

Aloys Kregting (1967) is op 24 augustus 2018 benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de Volksbank N.V. en is op 21 april 2022 herbenoemd. Zijn benoemingstermijn eindigt op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2026. Aloys is lid van de Audit Commissie en Mens en Organisatie Commissie (MOCo).

Zijn hoofdfunctie is Head of Global Enabling Services ASML. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht UMC Utrecht.