De Volksbank logo de volksbank

Externe accountant

EY is de externe accountant van de Volksbank. Deze voert de controle uit op onze geconsolideerde jaarrekening en de statutaire jaarrekeningen van onze dochterondernemingen. De externe accountant heeft regelmatig contact met de Chief Financial Officer (CFO) en de Chief Risk Officer (CRO), de interne accountant en de financiële stafafdeling van de Volksbank. Ook woont hij de vergaderingen van de Audit Commissie van de Raad van Commissarissen van de Volksbank bij en is aanwezig tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders waar het jaarverslag wordt besproken en de jaarrekening wordt vastgesteld.

Lees meer over EY