De Volksbank logo de volksbank

Beloningsbeleid

De Volksbank voert een beloningsbeleid dat is gebaseerd op ons manifest, onze ambitie van gedeelde waarde, ons profiel van een maatschappelijke bank en het gematigd risicoprofiel van de bank. Het beloningsbeleid geldt voor alle medewerkers van de Volksbank. De beloningsrisico’s, de beheersing en beperking daarvan worden periodiek in kaart gebracht.

Het beloningsbeleid is de afgelopen jaren steeds meer in lijn gebracht met de bank die we willen zijn. Bankieren met de menselijke maat vraagt om een beloningsbeleid dat daarbij past. Het beloningsbeleid van de Volksbank is gebaseerd op ons Manifest, onze ambitie van gedeelde waarde, ons profiel van een maatschappelijke bank en het lage risicoprofiel van de bank. Dat betekent dat we doelen stellen die gericht zijn op het creëren van gedeelde waarde voor alle stakeholders. De Volksbank kent geen variabele beloningen. Ook is er aandacht voor de interne beloningsverhoudingen (de meestverdienende medewerker verdient maximaal tien keer zoveel als het gemiddelde binnen de bank).

Binnen de Volksbank wordt een beloningsbeleid gehanteerd waarbij de vergoeding van de RvC en de beloning van de Directie lager liggen dan de mediaan van de benchmarkgroepen van financiële en niet-financiële organisaties in Nederland.

Het beloningsbeleid voldoet aan de relevante juridische vereisten zoals weergegeven in onder andere de Nederlandse Corporate Governance Code, de Code Banken, de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014 en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) die per 7 februari 2015 van kracht is. De Volksbank kent geen variabele beloningen voor de Directie. Lees meer over de beloningen in 2018.