De Volksbank logo de volksbank

Audit

De afdeling Audit van de Volksbank is onafhankelijk gepositioneerd en toetst periodiek het bestaan en de werking van de governance, het risicomanagement, de interne beheersing en de processen van de Volksbank. Met het Manifest als uitgangspunt geeft de afdeling Audit klantgerichte en risico-gebaseerde assurance, advies en inzichten aan het ExCo. De directeur van de afdeling Audit rapporteert rechtstreeks aan de Chief Executive Officer (CEO) en geeft een onafhankelijk oordeel over de verschillende processen. Ook heeft de directeur een directe rapportagelijn naar de voorzitter van de Audit Commissie van de RvC. Het Audit Charter van de afdeling Audit is op intranet en de website van de Volksbank geplaatst.

Audit wisselt intensief informatie uit met de externe accountant en de Audit Commissie. Daarnaast zijn in 2021 de directeur Audit en de externe accountant bij alle vergaderingen van de Audit Commissie van de RvC aanwezig geweest.

Ook vindt ten minste jaarlijks een overleg plaats met de externe accountant, AFM, De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank. Hierin worden de risicoanalyse, het auditplan en de bevindingen van Audit besproken.