Verantwoord investeren

Het spaargeld dat u bij ons onderbrengt, investeren wij zodanig dat het bijdraagt aan een mensgerichte, maatschappelijke en duurzame samenleving.

Ons manifest geeft aan waar we als bank voor staan. Bankieren met de menselijke maat houdt in dat we actief willen investeren in duurzaam wonen, een klimaatneutrale balans, een simpel bedrijfsmodel en tevreden en financieel weerbare klanten.

Daarnaast geven we ook aan waar we niet in willen investeren en beleggen. We houden in al onze activiteiten rekening met mensenrechten en het milieu in brede zin. We investeren dus niet in bedrijven die (bewezen en stelselmatig) mensenrechten schenden of het milieu schaden en we gaan daarbij uit van (inter)nationale richtlijnen en wetten. Bij al onze investeringen volgen wij het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank.

Hypotheken

Een belangrijk deel van het spaargeld investeren wij in hypotheken. We willen onze klanten helpen om op een duurzame wijze hun woonwensen te realiseren. Onze beleidsvisie op duurzaam wonen beschrijft hoe de merken een bijdrage willen leveren aan zowel sociaal als groen wonen in Nederland en vormt ons gezamenlijk vertrekpunt voor hypothecaire financieringen en dienstverlening aan onze particuliere klanten. In de uitwerking van ons Manifest vertellen we hoe wij concreet invulling geven aan duurzaam wonen.

Klein zakelijke klanten

Een beperkt deel van het spaargeld is geïnvesteerd ten behoeve van bestaande klein zakelijke klanten. Wij hebben rondom de thema’s: mensenrechten, consumentenbescherming, wapenhandel, klimaat, belastingontduiking, dierenwelzijn en biodiversiteit en voor bepaalde sectoren een verantwoord investeringsbeleid geformuleerd. Ook rapporteren we over onze financieringen aan klein zakelijke klanten. Hierbij maken we onderscheid naar grootte, sector en regio van de investeringen. Zo kunnen onze klanten ervan verzekerd zijn dat hun spaargeld niet geïnvesteerd wordt in maatschappelijk ongewenste activiteiten en gedragingen of activiteiten waarbij mensenrechten niet worden nageleefd of die het klimaat of biodiversiteit schaden.

Investeringen

Voor de investeringen die wij doen in onder andere overheden en financiële instellingen is het ASN duurzaamheidsbeleid ons uitgangspunt.

Projectfinanciering

De Volksbank is via ASN Bank betrokken bij projectfinancieringen. Door middel van duurzame projectfinancieringen in de sectoren windenergie, zonne-energie, decentrale energievoorziening, (sociale) woningbouw, maatschappelijk vastgoed en zorg en welzijn levert ASN Bank een bijdrage aan de wereld van morgen.

Beleggingsfondsen

Naast het uitzetten van spaargeld, kunnen onze klanten beleggen in de ASN Beleggingsfondsen, deze beleggen in aandelen en obligaties van overheden, ondernemingen en andere organisaties. De fondsbeheerder selecteert deze op basis van het duurzaamheidsbeleid van ASN Beleggingsfondsen.