Stakeholders

Ons bestaansrecht valt of staat met de waardering die we krijgen vanuit klanten, medewerkers en de maatschappij. Daarom is het van belang dat we continu luisteren naar de geluiden vanuit de maatschappij en de dialoog aangaan met onze stakeholders.

We gaan met hen in gesprek om met de verschillende merken in te kunnen spelen op hun wensen en verwachtingen ten aanzien van onze strategie, activiteiten, producten en diensten.

Wensen en verwachtingen van stakeholders

Het uitgangspunt van onze gedeelde waarde ambitie is dat we rekening houden met de belangen van al onze stakeholders en er naar te streven dat onze activiteiten voor iedereen waarde creëren. Om inzicht in de belangen van stakeholders te krijgen, hebben we in 2016 enkele uitgebreide onderzoeken gedaan naar de wensen en verwachtingen van interne en externe stakeholders. Daarbij delen we stakeholders in de vier groepen van onze gedeelde waarde ambitie in: klanten, maatschappij, medewerkers en de aandeelhouder. De resultaten van de onderzoeken hebben we gebruikt voor de aanscherping van onze strategie en het bepalen van de inhoud van ons jaarverslag.

Dialoog met stakeholders

Naast het tweejaarlijkse kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek onder de stakeholdergroepen, voeren we ook een reguliere dialoog waarin we discussiëren over actuele thema’s, dilemma’s, reguliere onderwerpen, onze strategie en het Manifest. Eén van de dialogen die in het oog springt, is de stakeholderdialoog die wij op 4 juli 2016 hebben georganiseerd. Tijdens deze ronde tafel bijeenkomst hebben wij met kennisinstituten, brancheorganisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties gediscussieerd over mogelijkheden om de financiële weerbaarheid van onze klanten te verbeteren. Uit de discussie zijn zeer waardevolle opmerkingen en suggesties gekomen die wij hebben meegenomen in de ontwikkeling van onze strategische KPI op financiële weerbaarheid.

Ook onze merken gaan regelmatig in gesprek met hun klanten. Zo vergadert de Klantenraad van SNS zo’n zes keer per jaar met (onder meer) directieleden over strategische onderwerpen, ontwikkelingen en dilemma’s en organiseert ASN Bank regelmatig (grote) klantenbijeenkomsten. Op de websites van de merken zijn verslagen van deze bijeenkomsten te downloaden.