Ratings duurzaamheid

De Volksbank wil een relevante en positieve bijdrage leveren aan de maatschappij met een focus op financiële weerbaarheid en duurzaamheid. Onafhankelijke instellingen beoordelen ons beleid en onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Diverse partijen geven de Volksbank hoge scores voor haar duurzaamheidsbeleid. De resultaten hiervan staan op deze pagina.

Sustainalytics

Sustainalytics doet wereldwijd onderzoek naar het beleid van bedrijven op het gebied van onder meer duurzaamheid en corporate governance. Per december 2018 is de Volksbank met een score van 90 voor ESG prestaties nummer 1 uit 341 geanalyseerde banken wereldwijd. Deze hoge score komt volgens Sustainalytics voort uit de leidende positie die de Volksbank inneemt in environmental, social en governance issues.

* Sinds juli is de score licht gedaald en het aantal geanalyseerde banken gestegen. Dit komt door de relatieve aard van het Sustainalytics rating systeem.

Oekom research

Oekom research waardeert bedrijven wereldwijd op hun duurzame investeringsbeleid.

De Volksbank kreeg in maart 2018 een B- rating van Oekom research en behoort hiermee tot de drie leiders binnen de financiële sector (Mortgages and Public sector). De score weerspiegelt ‘de integratie van duurzame en sociale aspecten in de bedrijfsvoering en het beleid van de Volksbank’.

DZ Bank

In het EESG-rating model van DZ Bank scoort de Volksbank 82 punten. Dit is per december 2018 de hoogste score binnen de bankensector. Het gemiddelde voor alle sectoren is 44 punten. De sectorspecifieke duurzaamheidsdrempel voor banken is 54 punten. De Volksbank schendt geen exclusiecriteria en is niet betrokken bij eventuele grove EESG-controverses. De Volksbank is geclassificeerd als duurzaam en heeft de DZ Bank Seal of Quality for Sustainability 12/2018 ontvangen. De economische sustainability factor berekend in het DZ Bank-model is positief (1.15).

DZ Bank Seal of Quality for Sustainability

Sustainability Rating (EESG)

In 2018, heeft de Volksbank de rating A (op een schaal van AAA-CCC) gekregen in de MSCI ESG Ratings assessment.

Eerlijke Bankwijzer
In het laatste praktijkonderzoek naar vakbondsvrijheid en leefbaar loon in de elektronica- en kledingsectoren van de Eerlijke Bankwijzer scoren de Volksbank en ASN Bank zeer goed, met respectievelijk een 9 en een 10. Deze score is onder meer een waardering voor het feit dat wij kledingbedrijven oproepen om zich aan te sluiten bij het Bangladesh Veiligheidsakkoord en daarmee bij te dragen aan een fonds ter compensatie van slachtoffers en hun families.