Duurzame bedrijfsvoering

Facilitair Bedrijf van de Volksbank speelt een belangrijke rol in het bereiken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Ons Manifest verwoordt de ambities van de Volksbank en de rol die wij in de financiële sector willen spelen. We bankieren met de menselijke maat en we willen op termijn klimaatneutraal opereren.

De CO2-uitstoot van onze bedrijfsvoering moet in 2017 met 20% zijn gedaald ten opzichte van 2014, en de inkoop moet dan voor minimaal 50% aan circulariteits-eisen voldoen. Om dit te meten gebruiken we de uitgangspunten van het Greenhouse Gas Protocol, een internationaal gehanteerde rapportagestandaard.

De belangrijkste uitgangspunten die we hanteren zijn: minder gebruiken, langer gebruiken en hergebruiken, vanuit de overtuiging dat zo min mogelijk onvervangbare (steeds schaarser wordende) grondstoffen worden gebruikt en emissies worden beperkt.

Enkele voorbeelden waarmee we de bedrijfsvoering verduurzamen:

  • We kopen zorgvuldig goederen, energie en water in
  • Het (technisch) beheer van de panden verduurzamen
  • Beperken en daarnaast zo goed mogelijk scheiden van afval
  • Te grote papierstromen beperken, het papier dat wordt gebruikt moet aan scherpe milieu-eisen voldoen
  • Duurzaam vervoer faciliteren voor medewerkers en parkeermogelijkheden gefaseerd beperken

Bekijk de video hieronder waarin we een ‘tour’ maken langs de duurzame initiatieven in ons pand.

CO2 klimaatcompensatie

De CO2-uitstoot die we niet kunnen vermijden, wordt gecompenseerd via één van de door de VN gecontroleerde klimaatcompensatie programma’s. De Volksbank heeft gekozen voor “Gold Standard” credits. Deze credits worden ingezet voor het ontwikkelen en distribueren van een nieuw type hout-ovens (i.p.v. koken op open vuur) in Ghana. Het resultaat is minder rookgassen en brandstofgebruik en daarmee een vermindering van de CO2-uitstoot.

Met de inzet van deze credits dragen we bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en onze klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Video niet beschikbaar

Je kunt deze video alleen op onze website bekijken als je de cookies hebt geaccepteerd. Of bekijk de video op YouTube
Of kijk deze video op youtube.com