De Volksbank logo de volksbank

Strategische pijlers

Om onze ambitie te realiseren, richten we ons de komende jaren op drie pijlers: de nadrukkelijke profilering als maatschappelijke bank, een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering, en een innovatieprofiel van slimme toepasser.

VB 00664 1920

1. Versterken identiteit

De Volksbank gaat een sterkere maatschappelijke lading geven aan haar identiteit. Daarbij zullen wij vanuit de klantbehoeften onze merkpositioneringen aanscherpen en nieuwe klantproposities blijven ontwikkelen.

2. Eenvoud en efficiency

De Volksbank haar bedrijfsvoering eenvoudiger en efficiënter maken. Eenvoudige en gedigitaliseerde processen en producten zullen de dienstverlening aan de klant gemakkelijker, efficiënter en transparanter maken. Een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering zorgt tevens voor een toekomstbestendig en laag kostenniveau.

3. Slimme toepasser

Om aansluiting te houden bij de technologische ontwikkelingen zal de Volksbank zich blijven ontwikkelen tot een wendbare organisatie die als slimme toepasser innoveert. We volgen de innovaties op het gebied van de kernbankfuncties op de voet. De Volksbank wil snel en gericht innoveren om klanten steeds beter te bedienen op een manier die past bij hun verwachtingen en behoeften. We streven naar een open innovatieproces met multidisciplinaire externe samenwerking en partnering.

Deel dit artikel