De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank op 1 in Management Scope Corporate Impact Index

In september 2018 is voor het tweede opeenvolgende jaar de Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) gepubliceerd. In deze index worden de honderd grootste bedrijven in Nederland beoordeeld op de activiteiten, waarmee zij meerwaarde creëren voor de maatschappij.

Cid3731 maurice oostendorp

Management Scope werkt hiervoor samen met Impact Centre Erasmus, Accenture Strategy en Sustainalytics. Met een eindscore van 78 op 100 staat de Volksbank dit jaar bovenaan. DSM is de runner-up met 75 punten en ABN AMRO bezet de derde plaats met 74 punten.

Bovengemiddelde score

De organisatie geeft aan dat de Volksbank op alle onderdelen van de index een bovengemiddelde score laat zien. De totaalscore wordt berekend op basis van vijf pijlers: goed en transparant bestuur, de relatie met de buitenwereld, financiële gezondheid, duurzaamheid en werkgeverschap. Aan deze vijf aspecten liggen ruim 20 meetbare criteria ten grondslag. De studie wordt jaarlijks herhaald.

Bankieren met de menselijke maat

De Volksbank directievoorzitter Maurice Oostendorp ziet de eerste positie in de MSCII als een erkenning van de missie Bankieren met de menselijke maat. “Wij zijn geen wereldverbeteraars, hemelbestormers of dagdromers, maar we zijn er wel van overtuigd dat het zowel voor de klant als voor ons beter is om de bankierrelatie anders in te richten. Daar ligt een belangrijke kans”, zegt Oostendorp in een interview met Management Scope. “Bij een bank moet je efficiënt blijven. Ook dát is in het belang van de klant. Onze interne besluitvorming hebben we helemaal gebaseerd op de verschillende belanghebbenden: klanten, maatschappij, medewerkers en aandeelhouder, met ieder eigen doelstellingen. Het grappige is dat die belangen vaak veel minder tegenstrijdig zijn dan je in eerste instantie dacht.’

Foto: Directievoorzitter Maurice Oostendorp, Bron: Gregor Servais

“Wij zijn geen wereldverbeteraars, hemelbestormers of dagdromers” Maurice Oostendorp CEO de Volksbank

Deel dit artikel