De Volksbank logo de volksbank

Wij bezoeken u thuis als u dat wilt

Om samen met u een oplossing te zoeken voor uw financiële zorgen. Als u betalingsproblemen heeft, kan een goed gesprek helpen. Niet telefonisch, maar ‘face to face’. Daarom komen we graag bij u thuis. Onze klantbezoeker snapt uw financiële zorgen. Hij is ook budgetcoach én weet veel van hypotheken.

Klantbezoek is gratis voor u. Wél vragen we u vóóraf een inkomsten- en uitgavenformulier in te vullen. De klantbezoeker neemt daarmee uw financiële situatie met u door. En daarna zoekt u samen naar een oplossing. Uw huis is natuurlijk erg belangrijk voor u. Daarom kijken we altijd of – en hoe – u daar kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld door te helpen uw inkomsten en uitgaven meer in balans te krijgen en haalbare betaalafspraken te maken. En soms – als het kan – ook door uw hypotheek aan te passen.

Als er écht geen mogelijkheid meer is om de betalingsachterstand op te lossen, kan verkoop van uw huis noodzakelijk worden. Dat is heel ingrijpend. De klantbezoeker is daar ook duidelijk over. Maar natuurlijk proberen we altijd een verkoop te voorkomen.

“Een huisbezoek om samen naar een oplossing te zoeken. Ook dát is beter voor elkaar.”

Deel dit artikel