De Volksbank logo de volksbank

Energielabels binnen onze hypotheekportefeuille

Jaarlijks meten wij de verhouding van energielabels binnen onze hypotheekportefeuille en de hoeveelheid CO2-uitstoot die door de portefeuille wordt veroorzaakt.

VB 00657 1920

De CO2-uitstoot van onze hypotheekportefeuille meten we op basis van het energielabel. Het energielabel van een woning wordt aangegeven met de klassen A t/m G. Hierbij is energielabel A het meest zuinig en energielabel G het minst zuinig. In 2019 bleek dat 26% van de woningen die wij financieren in de categorie A of B valt. In de andere categorieën C t/m G is nog veel verbetering mogelijk, bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen of de opwekking van duurzame energie door middel van zonnepanelen.

De Volksbank onderstreept het belang van het energielabel. Het is een instrument om je bewust te worden van het energiebesparingspotentieel van de eigen woning. Volgens de Nederlandse wet en Europese Richtlijnen is het voor de verkoper van een woning verplicht een energielabel te overhandigen bij verkoop van de woning. Wij willen kopers stimuleren om gebruik te maken van deze wettelijke mogelijkheid.

Om de CO2-uitstoot van de woningen van onze klanten omlaag te brengen hebben wij diverse activiteiten ontwikkeld:

  • SNS, BLG Wonen en RegioBank werken aan het betrekken van hypotheekadviseurs bij Duurzaam Wonen door het ontwikkelen van ondersteunende diensten voor hypotheekadviseurs en financieringsvormen.
  • SNS, BLG Wonen en RegioBank werken aan het benaderen van hypotheekklanten via de adviseur, campagnes en klantacties om de klant te informeren over Duurzaam Wonen en te stimuleren om energiebesparende maatregelen aan de woning te treffen.
  • De Volksbank zoekt actief (lokale) samenwerkingen met partners, stakeholders en netwerken om te werken aan het reduceren van CO2-uitstoot van de hypothekenportefeuille.
  • SNS, BLG Wonen en RegioBank verlenen extra hypothecaire kredieten voor energiezuinige woningen en nul-op-de-meter woningen.
  • ASN Bank heeft € 50 miljoen van het Nationaal Energiebespaarfonds (in totaal € 300 miljoen) gefinancierd voor het verstrekken van goedkope energiebespaarleningen aan particuliere huizenbezitters.

Deel dit artikel