De Volksbank logo de volksbank

Beter voor elkaar

Bankieren gaat over meer dan geld alleen. Het is een manier om van waarde te zijn. Niet alleen voor de eigen organisatie en medewerkers, onze eigen klanten of onze aandeelhouder, maar voor de hele maatschappij.

Dat doen we vanuit de gezamenlijke kracht van onze vier bankmerken. Zo helpen we met SNS mensen met hun geldzaken, ook als het even tegenzit. En zetten we ons met ASN Bank in voor een duurzame wereld. Met RegioBank zijn we actief in de buurten van kleine gemeenten om deze leefbaar en vitaal te houden. En met BLG Wonen streven we naar een eerlijke woningmarkt, bijvoorbeeld door ook starters aan een woning te helpen. Daarnaast werken we met initiatieven vanuit de Volksbank zoals Eurowijs, ons incassobeleid en onze visie op de renteontwikkeling aan een betere samenleving.

Samen brengen we vanuit onze belofte ‘beter voor elkaar’ heel Nederland verder. We heten niet voor niets de Volksbank.

Een financieel onbezorgder Nederland

Wij vinden het belangrijk dat de klanten van onze bankmerken, en de mensen om hen heen, financieel weerbaar zijn. En dus doen we er veel aan om hun financiële vaardigheden, bezorgdheid en positie te verbeteren.

Ontdek hoe we dat doen

Voorop in duurzaam denken en doen

Wij streven naar een maatschappij waarin mensen in een gezond klimaat kunnen leven, wonen en werken. Dat nemen we heel letterlijk: we zetten alles op alles om in 2030 een 100% klimaatneutrale bank te zijn. Dat betekent dat we evenveel CO2 vermijden als uitstoten. Ambitieus, maar haalbaar. ASN Bank is als pionier op het gebied van duurzaam bankieren nu al volledig klimaatneutraal.

Over ons duurzaamheidsbeleid

De vele kanten van verantwoord bankieren

We willen een zo breed mogelijke bijdrage aan de maatschappij leveren. Dat verantwoordelijkheidsgevoel zie je terug in veel facetten van onze organisatie.

Leiderschap

Bankieren met de menselijke maat begint bij onze visie en de strategische keuzes die we maken.

Lees onze publicaties

Leiderschap

De eerste 100 dagen als chief customer officer bij de Volksbank

Leiderschap

Martijn Gribnau te gast in podcast Leaders in Finance

Organisatie

Wat je zegt ben je zelf. Dus passen we waar we voor staan natuurlijk ook toe in onze eigen organisatie.

Lees onze publicaties

Organisatie

Volksstemmen: Hoe thuis voel jij je?

Organisatie

De Volksbank ondertekent VN-gedragsnormen tegen discriminatie van LHBTI’ers

Data en Privacy

‘Jouw gegevens, jij bepaalt!’ Klanten van onze bankmerken hebben zelf de regie over hun gegevens – een van onze manieren om het belang van privacy te onderstrepen.

Lees onze publicaties

Data en Privacy

Elkaar helpen, dat doe je toch…?

Data en Privacy

Coronafraude: trap er niet in!

Innovatie

Vernieuwende manieren van denken en werken, maar alleen als ze mensen écht verder helpen.

Lees onze publicaties

Innovatie

Seintje om slimmer om te gaan met je centen

Innovatie

Hoe zet je algoritmen ethisch verantwoord in?