De Volksbank logo de volksbank

Jaarresultaten 2020

De Volksbank presenteert de jaarresultaten over 2020 aan de hand van de gedeelde waarde-ontwikkelingen in 2020.

De Volksbank toont ook tijdens de Covid-19 crisis robuuste scores op haar Gedeelde waarde-ambitie

Ontwikkeling Gedeelde waarde-scores:

 • Klant: klantgewogen Net Promoter Score naar +2 (eind 2019: 0)
 • Maatschappij: 59% klimaatneutrale balans (eind 2019: 44%); Barometer Financiële Onbezorgdheid hoger op 51% (eind 2019: 48%)
 • Medewerker: KPI 'Oprechte aandacht' stijgt naar 7,9 (eind 2019: 7,7)
 • Aandeelhouder: gecorrigeerd rendement op eigen vermogen van 6,1% (2019: 7,7%)

Groei betaalrekeningklanten en spaargeld, daling hypotheekportefeuille

 • Netto groei aantal betaalrekeningklanten met 89.000 tot 1,7 miljoen; marktaandeel nieuwe
  betaalrekeningen van 19% (2019: 20%)
 • Daling hypotheekportefeuille met € 0,4 miljard tot € 47,8 miljard door fors hogere aflossingen.
  Stijging nieuwe hypotheekproductie tot € 5,9 miljard (2019: € 5,5 miljard); marktaandeel nieuwe hypotheken lager op 5,0% (2019: 6,1%)
 • Toename particulier spaargeld met € 3,7 miljard tot € 42,1 miljard; marktaandeel sparen hoger op 10,8% (2019: 10,6%)

Daling nettowinst tot € 174 miljoen; bijzondere waardeverminderingen fors hoger als gevolg van de Covid-19 pandemie; reorganisatievoorziening voor de uitvoering van de nieuwe strategie 2021-2025

 • Nettowinst van € 174 miljoen, 37% lager ten opzichte van 2019 (€ 275 miljoen)
 • Reorganisatievoorziening van € 45 miljoen voor de invoering van een nieuwe (‘agile’) manier van werken in het kader van de implementatie van de strategie 2021-2025
 • Gecorrigeerd voor de impact van de reorganisatievoorziening bedraagt de nettowinst € 208 miljoen
 • Totale baten vrijwel stabiel op € 923 miljoen (2019: € 929 miljoen); lagere rentebaten vrijwel
  gecompenseerd door hogere treasury-resultaten en verkoopresultaten op obligaties
 • Stijging gecorrigeerde operationele lasten exclusief wettelijke heffingen naar € 557 miljoen (2019: € 533 miljoen), voornamelijk gedreven door hogere personeels- en advieskosten
 • Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa van € 38 miljoen (2019: een terugneming van € 7 miljoen), gedreven door meer voorzichtige economische toekomstscenario’s als gevolg van de Covid-19 pandemie

Kapitaalpositie onverminderd sterk

 • Tier 1-kernkapitaalratio 31,2% (eind 2019: 32,6%); leverage ratio 5,2% (eind 2019: 5,1%)
 • Voorgesteld dividend over 2020: € 104 miljoen (50% van de gecorrigeerde nettowinst, 60% van de nettowinst)

Martijn Gribnau, bestuursvoorzitter van de Volksbank: “De Covid-19 pandemie had in 2020 verstrekkende gevolgen voor de maatschappij, voor de economische omgeving waarin we opereren, voor onze klanten en voor onze medewerkers, die vanaf maart grotendeels vanuit huis werken. In de Covid-19 crisis heeft de Volksbank haar klanten met maatwerk zoals betaalpauzes of kredietruimte kunnen bijstaan. We zijn erin geslaagd onze digitale dienstverlening uit te breiden terwijl ook onze winkels open zijn gebleven. Gegeven de moeilijke omstandigheden ben ik tevreden over de behaalde resultaten. Ook in 2021 willen we ons blijven onderscheiden door onze maatschappelijke impact, willen we verder werken aan een sterke klantrelatie en daarbij een goed financieel resultaat behalen, met aandacht voor de medewerker. Om dit mogelijk te maken
hebben we hebben onze strategie aangescherpt.”

Lees meer op Resultaten & presentaties

Bekijk hier de webcast voor pers

Deel dit artikel

Persberichten