De Volksbank logo de volksbank

Jaarcijfers SNS REAAL: definitieve splitsing in de loop van 2015

De jaarcijfers van SNS REAAL zijn op donderdag 2 april bekendgemaakt. SNS Bank boekte in 2014 solide commerciële en financiële resultaten.

Zowel de klanttevredenheid als de marktaandelen verbeterden. Ook de solvabiliteit van SNS Bank bleef sterk. In 2014 zijn de holding-, bank- en verzekeringsactiviteiten van SNS REAAL bijna volledig ontvlochten. Op 16 februari 2015 is de verkoop van VIVAT Verzekeringen aangekondigd. Met de beoogde daaropvolgende overdracht van SNS Bank aan de Nederlandse Staat zal de opsplitsing van SNS REAAL in de loop van 2015 worden voltooid.

“Graag wil ik al onze klanten bedanken en mijn waardering uitspreken naar onze medewerkers voor hun inzet in het herstructureringsproces van SNS REAAL, waarmee de basis is gelegd voor een separate toekomst van VIVAT en SNS Bank,” aldus Gerard van Olphen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Lees het persbericht over de jaarcijfers 2014 op www.snsreaal.nl.

Deel dit artikel

Persberichten