De Volksbank logo de volksbank

De Volksbank nam deel aan de SSM SREP-stresstest

De Volksbank N.V. (de Volksbank) heeft deelgenomen aan de door de ECB uitgevoerde SSM (Single Supervisory Mechanism) SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) stresstestexercitie. Deze stresstest vormt een aanvulling op de EU-brede stresstest uitgevoerd door de EBA (EBA-stresstest) en betreft derhalve andere banken dan de 48 bankinstellingen die deelnamen aan de EBA-stresstest.

De SSM SREP-stresstest is op het hoogste consolidatieniveau (de Volksholding B.V.) uitgevoerd en is gebaseerd op dezelfde methodiek als die van de EBA-stresstest. Het is geen test waarvoor een bank kan slagen of zakken. Hij is bedoeld om de veerkracht van Europese banken op extreme, maar plausibele negatieve marktontwikkelingen gedurende een periode van drie jaar te beoordelen.

In tegenstelling tot de EBA-stresstestresultaten, zijn de resultaten van de SSM SREP-stresstest niet gepubliceerd op 2 november. De stresstestresultaten zullen worden gebruikt als input voor het reguliere SREP-proces dat ultimo 2018 moet zijn afgerond.

Gebaseerd op de aannames en methodologische beperkingen van het ongunstige stresstestscenario, zou de Tier 1- kernkapitaalratio van de Volksbank ruim boven ons interne streefpercentage van ten minste 15% blijven. Per 30 juni 2018 bedroeg de Tier-1 kernkapitaalratio van de Volksbank 34,3%.

Deel dit artikel

Persberichten