Pers

Video niet beschikbaar

Je kunt deze video alleen op onze website bekijken als je de cookies hebt geaccepteerd. Of bekijk de video op YouTube
Of kijk deze video op youtube.com

Financial

De Volksbank rapporteert over 2018 een nettowinst van € 268 miljoen

Bankieren met de menselijke maat verder in de praktijk gebracht en klanttevredenheid verhoogd

actueel en transparant

Persberichten

Governance

Mirjam Verhoeven nieuwe COO van de Volksbank

Mirjam Verhoeven treedt per 9 mei 2019 toe tot de statutaire directie van de Volksbank N.V. (hierna de directie) in de functie van Chief Operating Officer (COO). De raad van commissarissen maakte haar voorgenomen benoeming eind vorig jaar bekend. De aandeelhouder, toezichthouders en de Ondernemingsraad hebben haar benoeming goedgekeurd. Mirjam volgt Alexander Baas op. Hij trad per 1 januari 2019 terug uit de directie om zich volledig te richten op de functie van directeur Klant, Betalen en Sparen bij de bank.

Governance

Samenstelling van de directie

De raad van commissarissen van de Volksbank N.V. (de Volksbank) maakt haar voornemen bekend om Maurice Oostendorp voor te dragen voor herbenoeming als voorzitter van de directie van de Volksbank tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2019.

Governance

De Volksbank rondt juridische fusie met de Volksholding af

De Volksbank kondigt de afronding aan van de juridische fusie tussen de Volksbank N.V. (de Volksbank) en de Volksholding B.V. (de Volksholding) per 30 maart 2019. De voorgenomen juridische fusie werd op 15 februari van dit jaar door de bank aangekondigd, onder voorwaarde van goedkeuring door de toezichthouders. Deze is inmiddels verkregen. De enig aandeelhouder van de Volksholding, de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI), heeft met de fusie ingestemd.

Financial

De Volksbank rapporteert over 2018 een nettowinst van € 268 miljoen

Bankieren met de menselijke maat verder in de praktijk gebracht en klanttevredenheid verhoogd

Financial

De Volksbank neemt kennis van uitkomst EU-brede Transparency Exercise 2018

De Volksbank N.V. heeft kennis genomen van de mededelingen die de Europese Bankautoriteit (EBA) en de Europese Centrale Bank (ECB) vandaag hebben gedaan ten aanzien van de informatie over de EU-brede Transparency Exercise 2018 en het voldoen aan het besluit van de Raad van Toezicht van de EBA.

Financial

De Volksbank nam deel aan de SSM SREP-stresstest

De Volksbank N.V. (de Volksbank) heeft deelgenomen aan de door de ECB uitgevoerde SSM (Single Supervisory Mechanism) SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) stresstestexercitie. Deze stresstest vormt een aanvulling op de EU-brede stresstest uitgevoerd door de EBA (EBA-stresstest) en betreft derhalve andere banken dan de 48 bankinstellingen die deelnamen aan de EBA-stresstest.

woordvoerders

Contact

Sijmen Veenstra

Woordvoerder

Jascha Hagendoorn

Woordvoerder