Strategie

De Volksbank richt zich op de Nederlandse retailmarkt. Om goed aan te sluiten op de wensen van onze klanten voeren wij meerdere merken: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS. Alle merken hebben een herkenbare positionering die een passende invulling geeft aan de verschillende klantbehoeften naar eenvoudige financiële producten. Een centrale backoffice en staforganisatie en een krachtige IT-organisatie stellen de Volksbank in staat effectief en efficiënt werken.

Strategische pijlers

Om onze ambitie te realiseren, richten we ons de komende jaren op drie pijlers: de nadrukkelijke profilering als maatschappelijke bank, een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering, en een innovatieprofiel van slimme toepasser.

1. Versterken identiteit
De Volksbank gaat een sterkere maatschappelijke lading geven aan haar identiteit. Daarbij zullen wij vanuit de klantbehoeften onze merkpositioneringen aanscherpen en nieuwe klantproposities blijven
ontwikkelen.

2. Eenvoud en efficiency
De Volksbank haar bedrijfsvoering eenvoudiger en efficiënter maken. Eenvoudige en gedigitaliseerde processen en producten zullen de dienstverlening aan de klant gemakkelijker, efficiënter en transparanter maken. Een eenvoudige en efficiënte bedrijfsvoering zorgt tevens voor een toekomstbestendig en laag kostenniveau.

3. Slimme toepasser
Om aansluiting te houden bij de technologische ontwikkelingen zal de
Volksbank zich blijven ontwikkelen tot een wendbare organisatie die als slimme toepasser innoveert. We volgen de innovaties op het gebied van de kernbankfuncties op de voet. De Volksbank wil snel en gericht innoveren om klanten steeds beter te bedienen op een manier die past bij hun verwachtingen en behoeften. We streven naar een open innovatieproces met multidisciplinaire externe samenwerking en partnering.