De Volksbank logo de volksbank

Monika Milz

Vice-voorzitter RvC

Monika Milz (1957) is op 1 november 2013, conform het versterkte recht van aanbeveling van de ondernemingsraad van SNS REAAL N.V., benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van SNS REAAL N.V. en SNS Bank N.V. (rechtsvoorgangers van de Volksbank) en herbenoemd op 20 april 2017. Haar benoemingstermijn eindigt op de eerstvolgende AvA na 20 april 2021. Monika is vice-voorzitter van de raad van commissarissen van de Volksbank, lid van de risico commissie en voorzitter van de mens en organisatie commissie (MOCo).

Daarnaast is ze:
• Lid van de raad van commissarissen van HandelsVeem Beheer B.V.
• Bestuurslid van de Stichting Parnassia
• Bestuursvoorzitter van de Stichting Arbo Unie

Monika is vanaf 2010 zelfstandig bestuursadviseur. Ze begon haar loopbaan in 1980 bij ABN AMRO waar ze tot het jaar 2000 diverse functies heeft vervuld. In de periode van 2000 tot 2010 was Monika werkzaam bij Rabobank Groep. In deze periode heeft ze onder andere de functies directeur grootbedrijf, directeur mkb en directeur communicatie vervuld.